Vis studentum.no som: Mobil

Advokatsekretær - juridisk kontormedarbeider

eCademy Nettstudier og Kurs
Sammendrag
Varighet: 2 semestre på deltid
Pris: 47 900 NOK
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Deltid
Søknadsfrist: Rullerende opptak
Utdanningsinstitutt: eCademy Nettstudier og Kurs
Type utdanning: Fagskole
Oppstart: Februar og september - Nettstudier

Bli advokatsekretær eller juridisk medarbeider

Advokatsekretær

Advokatsekretær / Juridisk medarbeider

Ønsker du å jobbe som advokatsekretær eller juridisk kontormedarbeider? Ved eCademy kan du ta utdanne deg til advokatsekretær over nett! Utdanningen tas på deltid over to semestre.

Utdanningen gir grunnleggende kunnskap om utvalgte juridiske fagområder med typisk relevans for en advokatsekretær. Innføring i jus og praktiske fagområder innen jus står sentralt i studiet.

Som advokatsekretær eller juridisk kontormedarbeider vil du fungere som en spesialisert medarbeider med gode juridiske kunnskaper. Du vil ha innsikt i de daglige arbeidsoppgavene og fagområdene som blir praktisert på advokatkontor og i andre bedrifter som arbeider med jus. Gjennom eCademys fagskoleutdanning får du en helhetlig forståelse for hva som kreves i yrket.

Hva lærer jeg?

Innføring i jus og praktiske fagområder innen jus står sentralt i studiet. Faget legger grunnlag for bedre forståelse av juridiske aspekter ved de øvrige fagområdene i utdanningen. Denne kunnskapen må ligge i bunn i en utdanning som er myntet på en juridisk bransje. Studiet gir en god innføring i fagfeltet juridisk metode. I tillegg har studiet fokus på bruk av IT, administrative fag og engelsk.

Når du er ferdig med de ulike fagområdene, skal du kunne følgende:

Jus

 • Du har grunnleggende kunnskap om utvalgte juridiske fagområder med typisk relevans for en advokatsekretær
 • Du kan utvikle arbeidsmetoder relatert til en praktisk arbeidssituasjon på et advokatkontor
 • Du kan oppdatere din yrkesfaglige kunnskap gjennom ulike kilder

Administrasjon

 • Du kan utvikle arbeidsmetoder for god planlegging og gjennomføring av korrekt og effektiv saks- og dokumentbehandling ved et advokatkontor/juridisk kontor

Engelsk

 • Du kan anvende engelskkunnskapene dine i en arbeidssammenheng på et internasjonalt advokatkontor slik at du føler trygghet i bruk av språket

Datakunnskap

 • Du kan kartlegge en kontorfaglig situasjon og identifisere konkrete utfordringer og hvordan de best kan løses med tilgjengelige kontorstøtteverktøy
 • Du kan bygge relasjoner med fagfeller og andre kollegaer og gå inn i rollen som superbruker av kontorstøtteverktøyene i Microsoft Office

Studiet avsluttes med 14 dagers hjemmeeksamen.

Målgrupper for studiet

Studiet retter seg mot advokatsekretærer og juridisk kontorpersonale eller du som ønsker en slik jobb. Advokatsekretærer og juridisk kontorpersonale skal avlaste advokater og jurister i kontorfaglige gjøremål.

Hvilke yrkesmuligheter gir studiet?

Du kan finne spennende jobber som advokatsekretær eller juridisk kontormedarbeider innen f. eks.

 • advokatkontor
 • politiet
 • domstolene
 • statsforvaltningen
 • advokatfirmaer
 • inkassobyråer
 • bank og forsikring
 • finans og internasjonale bedrifter med juridisk avdeling
For kontakt eller mer informasjon om Advokatsekretær - juridisk kontormedarbeider, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Gjennomført og bestått videregående skole eller opptak på grunnlag av realkompetanse.

Studiestart 2016: februar (uke 5) og september.

Studiefakta

Fagskoleutdanning som gir 30 fagskolepoeng.

NOKUT-godkjent

Studiet er NOKUT-godkjent.

Kostnader

Kr 47 900 + registreringsavgift, kr 1 500

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Advokatsekretær - juridisk kontormedarbeider.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

eCademy Nettstudier og Kurs

eCademy - Nettstudier og kurs

eCademy – Fagskolen på nett

Vil du ta utdanningen din som nettstudium? eCademy er en offentlig godkjent nettskole som tilbyr yrkesrettede utdanninger og praktiske kurs.

Våre fagskoleutdanninger er godkjent av NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen) og gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Vi har studiestart to ganger i året – i september og februar, og løpende opptak hele året. Vi har ingen søknadsfrister. Søk når det passer deg!

Kombiner jobb og utdanning

Vår studiemodell baserer seg på fast progresjon og nettsamlinger i vårt virtuelle klasserom en kveld i uka. På nettsamlingene møter du læreren din og klassekameratene dine. Du leser og jobber med oppgaver der du er, når det passer deg. Du kan når som helst søke råd og veiledning hos læreren din. Hos eCademy er du ikke alene.

Våre deltidsstudier på nett passer perfekt for deg som ønsker å kombinere jobb og studier, driver toppidrett og reiser mye, er hjemme med barn, ønsker en god utdanning uten å måtte flytte, reiser jorda rundt eller ønsker å komme raskt ut i en relevant jobb.

eCademy tilbyr også korte, praktiske nettkurs. Start når du vil og les i ditt eget tempo!

9 gode grunner til å bli nettstudent hos oss

1. De aller fleste fullfører studiet

Så mange som 75 prosent av studentene våre fullfører sine studier. Hele 90 prosent av studentene våre fullfører sine studier innen Helse og oppvekst.

2. Tett og personlig oppfølging

Både administrasjonen og lærerne ser deg og vil hjelpe deg å lykkes. Våre lærere gir deg tett og personlig oppfølging. Som nettstudent har du alltid mulighet til å kontakte lærer, medstudenter og administrasjonen. Studiene våre har fast progresjon.

3. Ukentlige nettsamlinger

Vi har ukentlige Skype-samlinger på kveldstid. Her møter du en lærer med solid yrkeserfaring og god, faglig kompetanse. Læreren går gjennom fagstoff og oppgaver, og du kan få svar på faglige spørsmål. Får du ikke deltatt på en samling? Du kan når som helst laste ned og spille av opptaket.

4. Deltidsstudent – Kombiner med full jobb

Selv om våre studier har fast progresjon, så er de fleksible. Du kan fint studere hos oss samtidig som du jobber 100 %. Får du ikke deltatt på den ukentlige Skype-samlingen? Last ned og spill av opptaket i etterkant. Som en pekefingerregel kan du regne med å bruke pluss/minus 20 timer pr uke på nettstudier. Tips: Lag ukeplaner med oversikt over alt du skal gjøre; jobb, familie og venner, fritidsaktiviteter OG tid til studiene!

5. Korte, yrkesrettede studier for alle

En fagskoleutdanning er en kort, yrkesrettet utdanning som varer fra ½ til 2 år (fulltid). Utdanningen bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning.

6. Egen nettklasse med medstudenter

Som nettstudent får du tilgang til din egen klasse med studenter. Dere starter på studiet samtidig og følger samme progresjon. Det gir grunnlag for et lærerikt miljø. Dere kan drøfte oppgaver og faginnhold – lære av hverandre!

7. Topp moderne verktøy

Som verktøy for nettsamlingene bruker vi Microsoft Skype for Business (tidligere Lync) som gir direkte kontakt mellom deltakerne via nettet med toveis video. Skype for Business består av en rekke muligheter for kommunikasjon og aktivitet.  I videosamtalen vil læreren kunne dele skjermen sin og presentasjoner med deg og resten av klassen. Du kan også delta interaktivt via video, chat eller skjermdeling.

8. Du får fagskolepoeng

Den 1. august 2013 innførte Kunnskapsdepartementet fagskolepoeng for fagskoleutdanning. Det ble gjort for å skape en målbar effekt av utdanningsløpet. 60 fagskolepoeng tilsvarer ett års fulltidsutdanning. eCademy tilbyr deltidsutdanninger (50 %), ett skoleår hos oss tilsvarer derfor 30 fagskolepoeng. Vi har vektet våre studier med fagskolepoeng. Antall poeng fremkommer i omtalene av studiene.

Den nye fagskolemeldingen som ble fremlagt 2. desember 2016 åpner for at studiepoeng kan være mulig i fremtiden.

9. Få støtte av Lånekassen

Våre nettstudier er offentlig godkjent av NOKUT som fagskoleutdanninger og gir dermed rett til støtte hos Lånekassen. Alle studiene har en studiebelastning på 50 % eller mer og gir 30 fagskolepoeng eller mer.

Vis alle utdanninger fra eCademy Nettstudier og Kurs

Kontaktinformasjon til eCademy Nettstudier og Kurs

eCademy Nettstudier og Kurs


Sandakerveien 116
0484 Oslo

Tlf: 46 44 07 00

www.ecademy.no

Kontakt eCademy Nettstudier og Kurs