Psykologisk historie og forskningsmetode

Kristiania Nettstudier
Sammendrag
Kortere studier
Nettstudier
420 timer
Heltid/deltid
Støttet av lånekassen
22 200 NOK inkl. moms
Hver dag, hele året
Nettstudier

Psykologisk historie og forskningsmetode

Psykologisk historie og forskningsmetode - Kristiania Nettstudier

Psykologisk historie og forskningsmetode - emne

Emnet vil gi forståelse for hvorfor "selvet" har forundret så mange, og belyse hvordan de store spørsmålene har utviklet seg etter hvert som ny kunnskap har bygget videre på tidligere kunnskap.

Psykologiens historie byr på innsikt om de opprinnelige spørsmålene som de greske filosofene prøvde å finne svar på, og som psykologene plukket opp igjen et par tusen år senere. Noen av disse spørsmålene tar for seg det fundamentale ved å være menneske, som eksistens, tanke, bevissthet, vilje og frihet til å handle.

Om emnet

Vi kan lære mye av både de korrekte og de feilaktige tolkningene til psykologiens forfedre, blant annet hvordan vi kan tolke observasjoner ut fra tidligere teorier og legge frem nye. I dag er det tydelig at det som startet opp en som en vitenskapelig disiplin på 1800-tallet, verken er et samlet fagfelt eller kun en vitenskap. Med alle retningene vi har i dag, er psykologi mer å se på som et samlebegrep for mange fagområder som har mennesket som fellesnevner.

Forskningsmetode

En annen ting fagområdene har til felles, er at de bygger videre på eksisterende kunnskap og baserer sitt virke på etablerte metoder og praksiser. Innsikt videreføres gjennom faglig formidling, hvor noen verk blir stående igjen med større nedslagsfelt enn andre. Det er derfor fort gjort å glemme hvor kunnskapen kommer fra, men like fullt viktig å forstå prosessen. Forskning er en planlagt og systematisk prosess, som starter med et spørsmål og ender med enten et holdbart svar eller intet svar. Data kan behandles og tolkes på mange måter, noe som gjør det essensielt å ta høyde for analysen når man planlegger en studie med datainnsamling. Kvalitative metoder har sine analyser, og kvantitative har sine. I dette emnet får du en oversikt over de vanligste metodene som brukes i fagfeltets mange disipliner.

Anvendt etikk

 arbeid med mennesker, kan det dukke opp problemstillinger rundt individets behandling, om det så er i forbindelse med terapi, eksperimentering eller innhenting av personopplysninger. Slike problemstillinger krever etisk kunnskap og bevissthet for å ta informerte valg. Anvendt etikk går ut på å bruke etiske teorier rundt rett og galt til å vurdere virkelige situasjoner, og på den måten sette filosofi ut i praksis. For å legge til rette for den etiske kunnskapen som kreves for å ta veloverveide avgjørelser, vil du møte både betydningsfulle etiske teorier og virkelige eksempler som illustrerer hvor vanskelig det kan være å ta et valg.

Læringsutbytte

Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om de viktigste retningene fra psykologiens historie, og kan se nyere hendelser i lys av disse. Kandidaten kjenner også forskningsmetodene som har utviklet seg med feltet, og kan anvende utvalgte metoder til å samle inn data.

For kontakt eller mer informasjon om Psykologisk historie og forskningsmetode, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Dette emnet inngår i

  • Administrasjon og ledelse
  • Psykologi
  • Anvendt psykologi

Opptakskrav/Søknad

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

  • Generell studiekompetanse
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
  • Realkompetanse

Dokumentasjonsfrist

  • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Studiefakta, Tittel m.m

Enkeltemne, 15 studiepoeng.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Psykologisk historie og forskningsmetode.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kontaktinformasjon til Kristiania Nettstudier

Kristiania Nettstudier

Prinsens gate 7-9
0107 OSLO

Tlf: 22 59 61 00
Fax 22 59 61 00
www.kristiania.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Psykologisk historie og forskningsmetode:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!