Barnevernspedagog
03 apr 2023

Slik blir du barnevernspedagog

Hva gjør en barnevernspedagog?

Barnevernspedagoger jobber med å forebygge, løse konflikter og gi omsorg til barn og unge. Deres mål er å tilrettelegge og finne gode løsninger for barn som lever under utfordrende omstendigheter, men de utfører også forebyggende arbeid med barn som står i fare for å havne i en slik situasjon.

Typiske arbeidsoppgaver 

 • Gjennomføring av individuelle prosjekter og gruppeaktiviteter for å etablere trygghet og tillit
 • Veiledende samtaler med barn og unge
 • Faglig og sosial oppfølging av enkeltindivider
 • Kartlegging av behov for hjelp og lage individuelle oppfølgingsplaner i henhold til dette
 • Administrativt arbeid, eksempelvis saksbehandling

 

Se utdanninger i barnevern her

 

Utdanning i barnevern

For å kunne jobbe som barnevernspedagog må du fullføre en treårig bachelorgrad i barnevern. Utdanningen inkluderer en eller flere praksisperioder og avsluttes med en bacheloroppgave. Bachelor i barnevern tilbys ved flere universiteter og høgskoler i Norge.

I løpet av utdanningen vil du lære å identifisere behov og gi barn, unge og familier i kompliserte livssituasjoner rett hjelp til rett tid. For å bli i stand til dette vil du blant annet lære om omsorgssvikt, vold og psykiske vansker, samt hvordan du vurderer og følger opp bekymringsmeldinger.

Typiske emner du vil lære om:

 • Barns oppvekst og utvikling
 • Juss
 • Etikk
 • Forebyggende arbeid
 • Observasjon, kommunikasjon og samhandling
 • Miljøterapeutisk arbeid

Videreutdanning i barnevern

Etter fullført bachelor er du kvalifiserer til å jobbe som barnevernspedagog, men det er flere muligheter for deg som ønsker å studere videre innen fagområdet. Du kan eksempelvis ta en master i barnevernsarbeid, hvor du vil få mer inngående kompetanse innen barnevern med mer fokus evnen til å tenke kritisk, samarbeid og god praksis.

Det tilbys også videreutdanninger innen blant annet sosialt arbeid og psykisk helsearbeid. Under en videreutdanning i sosialt arbeid vil du få dypgående kunnskap om samspillet mellom mennesker, samfunn og natur, mens studiet i psykisk helsearbeid fokuserer på hvordan psykiske lidelser påvirker den som er rammet og dens familie og nettverk.

Hvem passer til å bli barnevernspedagog?

Som barnevernspedagog kommer du til å møte barn og unge som er i vanskelige situasjoner og som ofte har vært i det over lengre tid. For å gi best mulig hjelp til barna, er det derfor en forutsetning at du er i stand til å skape tillit og ha god tålmodighet. Du må kunne vise god konflikthåndtering og evne å opptre etisk i alle situasjoner.

Jobbmuligheter for barnevernspedagoger

De fleste jobbene innen barnevern er offentlige stillinger i kommunens barneverntjeneste, men det er også mulig for barnevernspedagoger å jobbe innen privat sektor. Du kan blant annet jobbe innen barne- og ungdomspsykiatrien, rusomsorgen eller i skolen. I noen stillinger arbeider du i turnus, som betyr at du må være fleksibel og kunne arbeide kvelder og helger.

Hva tjener en barnevernspedagog?

Er du nysgjerrig på hva en barnevernspedagog tjener? Finn ut av hva gjennomsnittslønnen er for menn og kvinner og hvordan lønnsutviklingen ser ut her: 

Les om lønnen her

 

Kilder: utdanning.no, nord.no, uit.no, ntnu.no 

Sist oppdatert: 03 apr 2023
Synne Krogstad
Digital Content Editor

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 19.12.2022

Slik blir du toller

Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe som en toller? Hvilken utdanning du må gå? Hvor mye tollere tjener? Les mer om tolleryrket.

Les mer
Sist oppdatert: 19.12.2022

Slik blir du kokk

Er du glad i å lage mat og drømmer om en gastronomisk karriere? Her får du vite mer om hva kokker gjør, hvordan du blir kokk, hvor du kan jobbe og hvilken lønn du kan forvente deg.

Les mer
Sist oppdatert: 19.12.2022

Slik blir du vernepleier

Ønsker du å jobbe med mennesker som trenger ekstra hjelp i hverdagen? Her får du vite mer om hva vernepleiere gjør, hvordan du blir vernepleier, hvor du kan jobbe og hvilken lønn du kan forvente deg.

Les mer