Vis studentum.no som: Mobil

Yrkesfaglige utdanninger som gir høy lønn

Er du praktisk anlagt og ønsker å ta en yrkesfaglig utdanning? Er du usikker på hva du vil bli og hvilket yrke som passer for deg? Tar du riktig valg kan du være ferdig utdannet og kvalifisert for stillinger som gir høy lønn allerede etter videregående skole, inklusive praktisk opplæring. For å hjelpe deg med å finne frem i en jungel av valgmuligheter har vi samlet noen yrker som gir høy lønn, og kun krever en godkjent og fullført yrkesfaglig utdanning med fagbrev.

Kuldemontør

En kuldemontør, eller kulde- og varmepumpetekniker, arbeider med montering, vedlikehold og reparasjon av kuldeanlegg og varmepumper. Det er vanlig å jobbe innen elektrobedrifter, bedrifter som jobber med ventilasjon eller i større entreprenørselskaper. For å lykkes i rollen må du ha gode kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av kuldeanlegg og varmepumper. Du må blant annet beherske arbeidsområder som mekanikk, elektroteknikk, rørlegging, termodynamikk og hardlodding.

Utdanning i Kulde- varmepumpe- og ventilasjonsteknikk

For å bli kuldemontør kreves en 4-årig yrkesfaglig utdanning hvor du første år på vgs går Elektro- og datateknologi. Det andre året går du videre på Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk. Etter to år på vgs har du to års opplæring i bedrift i Kulde- og varmepumpeteknikkfaget. Fullført og godkjent utdanning fører til fagbrev og yrkestittelen kulde- og varmepumpemontør.

Lønn

Gjennomsnittslønnen for en kuldemontør ligger på 46 980 kr i måneden. Det tilsvarer en årslønn på 563 760 kr. 

Flyteknisk mekaniker

En flysystemmekaniker arbeider med vedlikehold, reparasjon og modifiering av systemer og komponenter i fly, helikoptre og andre luftfartøy. Det kan for eksempel handle om systemer som motorer, understell, drivlinjer og styring. Vanlige arbeidsoppgaver inkluderer også periodiske inspeksjoner og testing av systemer og komponenter. Som flysystemmekaniker jobber du på en flyplass, i hangaren, ved en av basene til luftforsvaret eller på verkstedet til sivile fly- og helikopterselskaper.

Utdanning i Flyfag

For å bli flyteknisk mekaniker, eller flysystemmekaniker, kreves en 5-årig yrkesfaglig utdanning inklusive opplæring. Første år på vgs går du Elektro- og datateknologi, det andre året velger du Flyfag, og Flytekniske fag det tredje året. Videre fortsetter du med to år opplæring i bedrift i Flysystemmekanikerfaget. Fullført og bestått opplæring fører til fagbrev og yrkestittelen flysystemmekaniker.

Lønn

Gjennomsnittslønnen for en flyteknisk mekaniker ligger på 60 940 kr i måneden, hvilket tilsvarer en årslønn på 731 280 kr.

Skytebaser og sprengningsarbeider 

Innen fjell- og bergverksarbeid, som er den generelle termen for yrket, finnes flere ansvarsområder hvor skytebaser og sprengningsarbeid er en av disse. Sprengningsarbeidere vurderer egenskapene til fjell og sprengningsområder, rydder og iverksetter sikkerhetstiltak før og etter sprengning. Du arbeider også med montering av bolter og sikringsutstyr og er ansvarlig for bruk av maskiner og sprengstoff. Det er vanlig å arbeide innenfor anleggsbransjen eller bergindustrien. 

Utdanning innen Fjell og bergverksfag

For å arbeide som skytebaser og sprengningsarbeider kreves en 4-årig yrkesfaglig utdanning. Første år på vgs går du Bygg- og anleggsteknikk og fortsetter på Anleggsteknikk andre året. De to siste årene består av opplæring i bedrift innen Fjell- og bergverksfaget. I løpet av utdanningen lærer du om utvinning av mineralske råstoffer, spregning, boring og arbeid i berggrunnen. Fullført og bestått utdanning fører til fagbrev med yrkestittelen fjell- og bergverksarbeider.

Lønn 

Gjennomsnittslønnen for en Skytebaser og sprengningsarbeider ligger på 57 920 kr i måneden. Det vil gi en årslønn på 687 480 kr. 

Operatør innen boring

Som boreoperatør arbeider du i olje- og gassnæringen, gjerne på båt, rigg eller plattform. Boreoperatører arbeider med alle faser av en boreoperasjon. Arbeidsoppgavene inkluderer planlegging og tilrettelegging av arbeidet, kontroll og vedlikehold av boreslamsystember, mekanisk, elektrisk og hydraulisk utstyr, samt rapportering av avvik. Som boreoperatør jobber du turnus og må regne med lange dager og lengre opphold på arbeidsplassen. Du bør også ha gode engelskkunnskaper da arbeidet utføres i et internasjonalt miljø.

Utdanning i boreoperatørfag

For å bli boreoperatør kreves en 4-årig yrkesfaglig utdanning. Det første året på vgs går du Teknologi- og industrifag. Andre året fortsetter du med faget Brønnteknikk. De to siste årene har du opplæring i bedrift i Boreoperatørfaget. Gjennom utdanningen får du de praktiske ferdighetene og den faglige kunnskapen som trengs for å arbeide med boring og ferdigstilling av brønner. Godkjent og fullført utdanning fører til fagbrev og yrkestittelen bore- og vedlikeholdsoperatør.

Lønn

Gjennomsnittslønnen til boreoperatører ligger på  65 150 kr i måneden. På årsbasis tilsvarer det en inkomst på 781 800 kr. 

Havbruksarbeider

En havbruksarbeider kan også beskrives som en fagoperatør i akvakultur eller fiskeoppdretter. Som havbruksarbeider jobber du med drift av akvakulturanlegg. Det innebærer å sikre at fisk og andre vannlevende organismer har best mulig forutsetninger for vekst og utvikling i anleggene de dyrkes og røktes. Du har ansvar for å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidet etter gjeldende prosedyrer og regelverk. I tillegg til arbeid på akvakulturanlegg, er det mulig å få jobb ved forskningsstasjoner og akvarier. 

Utdanning innen akvakulturfag

For å bli kvalifisert til en karriere som havbruksarbeider, kreves et fagbrev i Akvakulturfaget og yrkestittelen fagoperatør i akvakultur. Dette får du gjennom en godkjent og fullført yrkesfaglig utdanning med Naturbruk det første året på vgs og Akvakultur det andre året. Videre kreves to års opplæring i bedrift innen Akvakulturfaget. 

Lønn

En havbruksarbeider tjener i gjennomsnitt 47 370 kr i måneden. Per år tilsvarer det en lønn på 568 440 kr. 

Automatiker

En automatiker arbeider med montering og vedlikehold av robot-, styre- og reguleringssystemer i automatiserte prosessanlegg og maskiner. Arbeidet inkluderer iverksetting, service og vedlikehold, samt reparasjon av feil på maskinene. Arbeidet foregår både i landbaserte og maritime anlegg. Som automatiker kan du få stillinger innenfor ulike industrier, for eksempel innen olje- og gass-, den kjemiske-, mekaniske-, næringsmiddel- eller gjenvinningsindustrien. 

Utdanning i automatiseringsfag

For å få fagbrev og yrkestittelen automatiker kreves en yrkesfaglig utdanning på 4,5 år; 3 år på skole og 1,5 år med opplæring i bedrift. Første år på vgs går du Elektro- og datateknologi og fortsetter andre året med Automatisering. Det tredje året går du Automatiseringsfaget, hvilket du fortsetter med når du har opplæring i bedrift. 

Lønn

For automatikere ligger gjennomsnittslønnen på 50 170 kr i måneden. Det tilsvarer 602 040 kr i inkomst per år. 

Er du usikker på hva du vil studere?
Ta vår utdanningstest og få hjelp med å finne din drømmeutdanning.

Kilder: ssb.no, utdanning.no

Sist oppdatert: 15 jul 2022

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 12.09.2018

Hvordan velge riktig utdanning?

Studie- og karriereekspert Trude Kvammen Ekker deler sine beste råd for hvordan du kan finne frem i jungelen av studiemuligheter.

Les mer
Sist oppdatert: 05.06.2020

Flytte til studentby - hva er boalternativene?

Etter å ha kommet inn på ønsket utdanning gjenstår det å finne ut hvor man skal bo. For studenter er det flere alternativ, som alle har fordeler og ulemper. Les mer om de ulike mulighetene her!

Les mer
Sist oppdatert: 10.08.2022

Idrettsstipend i USA

Drømmer du om å få en bachelor- eller mastergrad helt eller delvis finansiert imens du utøver idrett på høyt nivå? Med et idrettsstipend kan du kombinere idrett med studier, knytte verdifulle kontakter og legge grunnlaget for en spennende karriere.

Les mer
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!