Viser 1-20 av 91 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 91 treff
1
2
3
4
5

Ta din utdanning i Tyskland

Flere og flere norske studenter søker seg til høyere utdanning i Tyskland. Det kan være nyttig for norsk næringsliv, med tanke på tyskspråklige forbindelser og samarbeid. I listen over finner du utdanninger i Tyskland – se igjennom det og søk deg til en spennende utdanning!

Utdanningssystemet i Tyskland

Tyskland har omtrent 387 utdanningsinstitusjoner hvorav 110 av disse er universiteter og 258 er såkalte «Fachhochschulen» som er høyskoler og Colleges of Art and Music (kunst- og musikkhøyskoler).

Undervisningsspråket er stort sett tysk, men det finnes også noen studiemuligheter på engelsk. De fleste universiteter tilbyr utdanninger innen fagområdene jus, kunst, samfunnsfag, naturfag, økonomi, business og administrasjon, lærer og medisin. Forskning og undervisning er i høy grad kombinert med hverandre.

Fagskole – Berufsakademien på tysk

Med en fagskole utdanning skal studenten kobles til næringslivet, slik at de har kjennskap til det de går til etter utdanning. Derfor er det vanlig at studenter har lærlingkontrakter før de går ut av skolen, for å skaffe seg kontakter og erfaringer som spiller en stor rolle for karrièren.

Universitet – Universität på tysk

Tyske universiteter har tradisjonelt sett hatt fokus på grunnleggende forskning og store deler av universitetsutdanning er derfor teoretisk og forskningsorientert. Dette gir en mildere og stabil overgang til studenter som ønsker å fortsette studiene med en doktorgrad, eller lektortittel for å undervise fremtidens studenter.

Høyskole – Hochschul på tysk

Yrkesrettede høyskoleutdanninger – Fachhochschulen på tysk

Yrkesrettede høyskoleutdanninger, eller Fachhochschulen, tilbyr studier innen teknologi, design, media, sosialt arbeid og ingeniørfag. Dette er yrkesrettede utdanninger som, i motsetning til universitetsutdanningene, har mye praksis. Studentene tar del i næringslivet og har integrerte arbeidsoppgaver innen bedrifter og andre relevante institusjoner. Nesten en tredjedel av tyske studenter tar yrkesrettede høyskoleutdanninger.

Kunst-, film og musikkhøgskoler – Kunsthochschulen, Musikhochschulen på tysk

Den siste gruppen i det tyske utdanningssystemet er Kunst- og musikkhøgskoler (Tysk: Kunsthochschulen, Musikhochschulen). Disse høgskolene tilbyr estetiske fag innen kunst, scenekunst, musikk, teater, filmproduksjon. Undervisningen har fokus på kunstnerisk praksis og forskning. Det er klart forskjell på undervisningen i denne gruppen, fra universitets og yrkeshøgskoleutdanningene. Nesten alle skoler som kunst og musikkhøgskolene kan tildele studenter doktorgrad, eller kvalifisere dem til professorer.

Bologna prosessen

Tyskland er et av landene som har implementert Bologna prosessen, som skal gjøre det lettere for europeiske studenter og arbeidstakere å flytte inn i andre europeiske land for å studere eller jobbe. 

Søke på utdanning i Tyskland

En bachelorgrad i Tyskland er i likhet med Norge treårig, mens mastergradene er toårige, eller femårige hvis du tar hele utdanningsløpet.

Studieåret i Tyskland går over to semestre. Vintersemesteret går fra september eller oktober med til mars-april og har søknadsfrist 15. Juli. Sommersemester har søknadsfrist 15.januar og går fra april til juli. Dette er de generelle søknadsfristene, så sjekk først med det aktuelle lærestedet, da dette kan variere.

Opptakskrav ved tyske høyskoler og universiteter

Du trenger generell studiekompetanse for å søke om opptak til tyske høyskoler og universitet. Selv om kravene til hvilke fag du trenger kan være likt det i Norge, bør du alltid først høre med skolen du søker deg til.

Send søknad direkte til skolen eller søk via uni-assist

Søknaden gjør du enten direkte til skolen eller via uni-assist, som gjør det administrative for universitetet du søker deg til (som Samordna Opptak). Skolene tar i de fleste tilfeller ikke betalt for å motta din søknad, men der gjør uni-assist. Prisen er per i dag 75 euro for ett universitet og 15 euro for flere skoler.

Du finner søknaden på skolens eller uni-assists nettsider. Husk å legge ved oversatt og attestert vitnemål, samt bevis på dine språkferdigheter enten i tysk eller i engelsk, avhengig av undervisningsspråket på det studiet du har valgt å gå. Noen læresteder krever også at dokumentene du sender med søknaden skal være godkjente av den Tyske ambassaden/konsulat.

Egne regler for søknadsprosessen til lukkede studier

Vær oppmerksom på at søknadsprosedyren for opptak ved medisin-, tannlege-, veterinær-, farmasi-, biologi- og psykologistudier, er noe annerledes enn ved andre studier i Tyskland. Her søker du gjennom sentralkontoret for tildeling av studieplasser, Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS), som gjør en vurdering kun ut fra fagkrav og karakterer, ikke språkkunnskaper. 

Fagkravene til slike lukkede studier er alltid de samme som på tilsvarende studier i Norge, men karakterkravene varierer fra universitet til universitet. Først når du får en studieplass må du sende dokumentasjon på tyskkunnskaper. Dette sender du da direkte til det aktuelle studiestedet.

Også søknadsfristene er annerledes for lukkede studier. Frist for å søke opptak til vårsemesteret som starter i april, er 30.november (eller 15. januar dersom du tar opp fag). Søknadsfristen for vintersemesteret, med oppstart i oktober, er 31. mai (eller 15. juli dersom du tar opp fag).

Opptak til lukkede studier – tre kvoter

Du kan komme inn på medisin-, tannlege-, veterinær-, farmasi-, biologi- og psykologistudier i tre ulike kvoter:

Kvote 1: 20% av plassene blir fordelt etter gjennomsnittskarakter.

Kvote 2: 20% av plassene blir fordelt etter ventetid.

Kvote 3: 60% av plassene fordeles av høyskolene selv. De velger da ut, etter egne kriterier, hvilke studenter de vil gi studieplass til.

I kvote 3 kan karakterer, relevant arbeidserfaring, ventetid, eventuelt intervju og ulike andre kriterier, avhengig av hvilket universitet du søker på, telle positivt for opptak.

Tyskkunnskaper og tyske språktester

Ønsker du å ta en tyskspråklig utdanning, må du også kunne følge med på forelesninger, delta i diskusjoner og skrive oppgaver og eksamener – alt på tysk! Det kreves derfor at du kan fremlegge bevis på dine tyskferdigheter, før du blir tatt opp ved en høyere utdanning i Tyskland.

Dette gjør du ved hjelp av språktester som Goethe-Zertifikat C2 eller Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF). Disse kan du ta enten ved Goethe-institut i Norge eller i Tyskland. Bevis på bestått språktest legger du ved søknaden. Hvis du ikke får tatt en av disse testene, tilbyr noen universiteter en prøve som heter Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH), som du kan ta på universitetet før studiestart. Lærestedet informerer deg om når og hvor du kan ta DSH-testen.

På de internasjonale gradsprogrammene har du ofte mulighet til å ta tyskkurs under første studieår, ettersom undervisningen dette året ofte foregår på engelsk. Men, på alle andre gradsprogrammer, bør du definitivt ha oppnådd et høyt nivå på dine tyskkunnskaper før du begynner å studere.

Se også hvilke tyske språkkurs som finnes

Skoleavgifter, finansiering, lån og stipend

Skoleavgifter i Tyskland ligger ofte på 500 Euro. Man må også betale en semesteravgift på mellom 50 og 200 Euro.

Lånekassen gir støtte til bachelor- og mastergrader ved offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Tyskland. I tillegg deler forskningsrådet hvert år ut stipender.

Lånekassen gir også støtte til utveksling i Tyskland som inngår i en utdannelse her i Norge som er berettiget lån og stipend.

Internasjonale studenter får ofte tilbud om studenthybel i en av skolens studentboliger. Dette er også det billigste boalternativet. Den tyske studentorganisasjonen, Deutsches Studentenwerk, tilbyr totalt 180.000 studenthybler rundt om i Tyskland. I noen av boligene deler man kjøkken og/eller bad med andre, mens andre hybler er utstyrt med eget bad og kjøkken, og visse boliger er leiligheter beregnet på par.  Studenter som bare trenger et midlertidig rom kan ta inn på såkalte Student Hotel.

Studenthybler koster i snitt 250 euro per måned, mens de totale levekostnadene for studenter i Tyskland ligger på mellom 540 og 670 euro i måneden.

Jobbe ved siden av studiene

Mange ønsker å skaffe seg litt ekstra penger ved å jobbe ved siden av studiene. Som norsk statsborger og medlem av EØS har du tilgang til det frie arbeidsmarkedet i Europa, og dermed til arbeidsmarkedet i Tyskland. Du kan med andre ord søke jobb på lik linje med tyske studenter.

Kort om Tyskland

Tyskland er et mangfoldig land. Her finner du alt fra fascinerende landskap til inspirerende kunst og kultur, samt en moderne økonomi i verdensklasse.

Tyskland har alltid vært revolusjonerende innen både tekniske utviklinger og innovative oppfinnelser. Få land har hatt så stor innvirkning på verden som Tyskland. Dette innovative landet har gitt oss diesel, boktrykkerkunsten, Aspirin tabletten, relativitetsteorien og MP3 spillere for å nevne noen. Store navn som Albert Einstein, Beethoven og Martin Luther kommer fra Tyskland. Det finnes et stort utvalg av universiteter, høgskoler og kunstskoler i landet. Mange nordmenn velger å studere helse-, ingeniør- og kunstfag i Tyskland.

Ta turen til Tyskland og tilbring din studietid midt i hjertet av Europa.

Kilder: Globalis, NUPI, uni-assist, Kultusminister konferenz, ANSA, NOKUT, Hochschulrektorenkonferenz

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!