Vis studentum.no som: Mobil

Teologi - Bachelor

VID Stavanger
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Stavanger
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Teologi - Bachelor

bachelor i teologi - vid stavanger

Bachelor i teologi – VID Stavanger

Har du lyst til å arbeide i menighet eller organisasjon i Norge eller i utlandet? Bachelor i teologi gir kunnskap om kristen tro, etikk og livssyn, apologetikk, misjon, diakoni og ledelse.

Bachelorutdanningen i teologi gir kompetanse til å arbeide faglig og praktisk i kirke, misjon og i organisasjoner i Norge og internasjonalt. Det første året er identisk med årsstudiet i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), se under.

Bachelorutdanningen gir kunnskap om kristen tro, etikk og livssyn, trosforsvar, misjon, diakoni og ledelse. Du kan arbeide som trosopplærer, menighetspedagog og daglig leder, avhengig av hvilken av de tre studieretningene du velger.

Studiets oppbygging

  • Første året følger alle de fleste fag som de som går på årsstudium kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Dette året velger du studieretning.
  • Andre året vil være en kombinasjon av fellesfag og studieretningsfag.
  • Tredje året velger du om du vil studere ett semester i utlandet eller om du ønsker å ta emner ved VID. I femte semester skriver du bacheloroppgave.

Bibelfag

For deg som er interessert i teologi fra et teoretisk og bibelfaglig perspektiv og ønsker å studere Bibelens grunnspråk gresk og hebraisk samt eksegere nytestamentlige- og gammeltestamentlige tekster. Du får også studere kirkehistorie og systematisk teologi og får utvikle ferdigheter til å arbeide med Bibelens tekster slik at du kan undervise kristen tro og trospraksiser, etikk og livssyn.

Det er mulig å studere ett semester i Sverige, Belgia eller Tyskland

Studieretningen bibelfag kvalifiserer for opptak til master i teologi og religionsstudier

Menighetsutvikling

For deg som er interessert i å arbeide i menighet, med særlig fokus på ledelse og strategi. Studieretningen inneholder bibelfagene GT og NT, gresk språk og eksegese, og har et spesielt fokus på ledelse i kirke og organisasjoner med misjonal identitet. Teoretiske studier kombineres med fire ukers menighetspraksis.

Det er mulig å studere ett semester i Sverige eller Belgia.

StudieretningenMenighetsutviklingkvalifiserer for opptak tilmaster i teologi og religionsstudier

Menighetspedagogikk

For deg som vil være med å formidle den store bibelfortellingen til barn og unge og hjelpe dem til å tolke sitt liv i lys av den kristne tro. Studieretningen inneholder religionspedagogikk og menighetspraksis og gir muligheten til å arbeide som menighetspedagog.

Det er mulig å studere ett semester i Sverige eller Belgia.

Bachelor i teologi med menighetspedagogikk kvalifiserer for opptak tilmaster i teologi og religionsstudier,studieretning religion,master i diakoni ved VID Oslo og masterstudier i kirkelig undervisning.

For kontakt eller mer informasjon om Teologi - Bachelor, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Bachelor i teologi gir deg kompetanse til å arbeide faglig og praktisk i kirke, misjon og i organisasjoner, i Norge og internasjonalt. Du kan arbeide som trosopplærer, menighetspedagog, barne- og ungdomsarbeider, daglig leder, avhengig av hvilken studieretning du velger. Du kan oppnå undervisningskompetanse i skolefagene kristendom, religion, livssyn og etikk dersom du bygger på med en master og tar praktisk pedagogisk utdanning.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse.

Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Se VIDs realkompetansekrav.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Kostnader

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/Studentråd: Kr 320
Studieavgift: Kr 3800
Totalt per semester: Kr 4580

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

   

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Teologi - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Stavanger

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole - Stavanger

VID Stavanger

Misjonshøgskolen har blitt til VID Stavanger. VID Stavanger er akkreditert av NOKUT og godkjent av Kunnskapsdepartementet som vitenskapelig høgskole (2008). Høgskolen har studietilbud på universitetsnivå i kristendom, teologi, religion, globalsering, samfunnsfag, kultur og interkulturell kommunikasjon. 

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Stavanger

Kontaktinformasjon til VID Stavanger

VID Stavanger

Misjonsmarka 12
4024 Stavanger

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Teologi - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Innen 10 år kommer 400 prester t...
VID vitenskapelige høgskole

En av tre prester i Den norske kirke er i dag over 60 år. Innen 10 år kommer rundt 400 prester til å gå av med pensjon. Kirken trenger flere unge mennesker som kan jobbe som prest. Kanskje presteyrket er noe for deg?

Les mer