Vis studentum.no som: Mobil

Samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser - Videreutdanning

VID Sandnes
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Sandnes
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
22 200 NOK
Kontakt VID
Klasserom

Samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser - Videreutdanning

Videreutdanning i samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser

Videreutdanning i samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser

Har du lyst å lære mer om samspill, kommunikasjon, alternative og supplerende kommunikasjonsformer og bruk av videoanalyse i ditt faglige arbeid?

Personer som har omfattende funksjonsnedsettelser er avhengig av personell som har gode kunnskaper om kommunikasjon og samspill og evne til å se og fortolke deres førspråklige uttrykksformer.

Videreutdanningen er aktuell for personer med helse- og sosialfaglig utdanning som har erfaring fra arbeid med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser, slik som barn, unge og voksne med multifunksjonshemming, alvorlig utviklingshemming og store kommunikasjonsutfordringer. Det kan også være personer med demens eller personer som har andre kognitive eller kommunikative nedsatte funksjoner.

Beskrivelse av studieprogrammets innhold og profil

Videreutdanningen består av tre delemner: Kommunikasjonsutvikling, Alternativ og supplerende kommunikasjonen og Innovasjon og fagutvikling ved bruk av video.

Kommunikasjonsutvikling er det som skjer i samspill mellom mennesket som har omfattende funksjonsnedsettelser og omsorgspersonen. Emnet tar opp både en relasjonelle forståelsen av funksjonshemming og teorier om samspill og kommunikasjon mellom mennesker.

Alternativ og supplerende kommunikasjon gir grunnleggende teoretisk kunnskap om alternative og supplerende kommunikasjonsformer for personer med begynnende symbolforståelse. Det gis innføring i ulike tilnærmingsmåter ved bruk av alternative og supplerende kommunikasjon med vekt på partnerstøttet kommunikasjon. Emnet vektlegger betydningen av å tilrettelegge for språkmiljø som bygge på anerkjennelse av den enkeltes ressurser, muligheter og kommunikative kompetanse.

Innovasjon og fagutvikling ved bruk av videoanalyse legger særlig vekt på bruk av metoden videoanalyse i team som bygger på et relasjonelt teoriperspektiv. Gjennom analyse av videoklipp individuelt eller i team kan en reflektere over samspillet og drøfte mulige fortolkninger og samskape forståelser av hva som kan fremme god og meningsfull kommunikasjon.

Emner i studiet

  • Kommunikasjonsutvikling
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon
  • Innovasjon og fagutvikling ved bruk av videoanalyse
For kontakt eller mer informasjon om Samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet kan tas som selvstendig videreutdanning eller inngå i VIDs master i medborgerskap og samhandling.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad eller 3-årig høgskoleutdanning i helse-, sosial, velferdsfag eller pedagogikk. Søkere med annen utdanningsbakgrunn av samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning (30 studiepoeng)

Hvorfor velge VID Sandnes?

Lang erfaring

Ettertraktet utdanning

Tett på arbeidslivet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Sandnes

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Sandnes

VID Sandnes

Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes har blitt til VID Sandnes. VID Sandnes tilbyr studier innen helse, sosialfag og samfunnsfag, på bachelor- og masternivå, samt etter- og videreutdanninger.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Sandnes

Kontaktinformasjon til VID Sandnes

VID Sandnes

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Studere helsefag

Vil du studere helsefag? Les mer om hvorfor Linn-Therese Konstad valgte å studere helsefag ved VID Vitenskapelige Høgskole. - Det beste med utdanningen er bredden av muligheter!

Les mer