Videre- og etterutdanning

Kroppsøving trinn 5-10 - kompetanse for kvalitet

Universitetet i Sørøst-Norge, Nettstudier (+2 locations)
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Kroppsøving trinn 5-10 - kompetanse for kvalitet

Dette lærer du

Det faglige innholdet inkluderer fagdidaktikk og undervisningsplanlegging for teoretisk og praktisk undervisning, lærermiddelkompetanse, progresjon fra 7. trinn til 10.trinn og videre til vg1.

Gjennom de to emnene i kroppsøving vil du tilegne deg kunnskaper og ferdigheter innenfor grunnleggende opplæring i lek, dans, friluftsliv, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter, bla. Svømming. Det vil også være fokus på hvordan ulike fremstillinger av kropp i media og samfunnet påvirker bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og selvbilde, samt og å forstå ulikheter mellom seg selv og andre.

Du vil også få muligheten til å utforske egne muligheter til trening, helse og velvære, og møte friluftsliv i ulike miljøer og til ulike årstider.

Andre sentrale temaer vil være betydningen kroppsøving har for kunnskap om, og forståelse av, demokratiske verdier f.eks. gjennom forståelse av spilleregler og opplevelse av likeverdig tilbud og medborgerskap. Trening og livsstil for barn og unge vil være et prioritert område. Kunnskap om hvordan kroppsøving bidrar til en helhetlig utvikling, og hvordan en forvalter og tar gode valg for egen og andres helse gjennom livet står sentralt.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights