Kompetanse for kvalitet: Samfunnsfag 1, for 5.-10. trinn

Nord universitet
Sammendrag
Kortere studier
Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Nettstudier

Kompetanse for kvalitet: Samfunnsfag 1, for 5.-10. trinn

Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere som underviser i ungdomsskolen eller på barneskolens mellomtrinn. Det legges særlig vekt på Fagfornyelsen og nye kompetansebehov i samfunnsfag. Studiet gir både teoretiske, empiriske og didaktiske innføringer i demokrati, medborgerskap, politikk og bærekraftig utvikling i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Studiet er 100% nettbasert uten obligatorisk oppmøte. Forelesninger på video legges ut til studentene fortløpende. Det gjennomføres frivillige ukentlige treff i Zoom hvor faglige tema diskuteres.

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet “Kompetanse for kvalitet”, gjennom Utdanningsdirektoratet. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai.

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan også søke opptak direkte til Nord universitet. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet. For deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, er det søknadsfrist 15. juni.

Lærer i samfunnsfag, 5.-10. trinn.

Kontaktinformasjon til Nord universitet

Nord universitet


Tlf: 75517000


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!