Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn

Nord universitet
Sammendrag
Kortere studier
Levanger
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn

Dette er et samlingsbasert videreutdanningstilbud med nettstøtte rettet mot lærere som underviser i grunnskolen, men som har færre enn 30 studiepoeng i fagkretsen. Studiet kvalifiserer primært til å undervise i kroppsøving på 1.-10. trinn.

Å være lærer i kroppsøving krever kompetanse innen bevegelse og kroppslig læring, deltagelse og samspill i bevegelsesaktiviteter, uteaktiviteter og naturferdsel, samt hvordan bruk av ulike bevegelsesmiljøer kan bidra til opplæringen. Det legges vekt på hvordan valg av innhold og arbeidsmåter påvirker læreprosessene, og hvordan kroppsøving bidrar til elevens helhetlige utvikling.

Studiet har tre fysiske samlinger høst og tre fysiske samlinger vår. På samlingene legges det stor vekt på praktiske øvelser. I tillegg er det ukentlige nettsamlinger på faste dager og tidspunkt.

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet “Kompetanse for kvalitet”, gjennom Utdanningsdirektoratet. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai.

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan også søke opptak direkte til Nord universitet. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. For deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, er det søknadsfrist 15. juni direkte til Nord universitet.

Studiet gir kompetanse til å undervise i kroppsøving på 1.-10. trinn i grunnskolen.

Kontaktinformasjon til Nord universitet

Nord universitet


Tlf: 75517000

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!