Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Halden
1 år
Deltid

Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Skolens innhold endres og er i stadig utvikling. Studiet er for deg som er lærer, og som ønsker å styrke din faglige og didaktiske kompetanse. Kompetanseheving gjennom videreutdanning for lærere (Kompetanse for kvalitet), bidrar til å nå målsettingen om å styrke elevenes læring, samt kollektiv læring og utvikling av profesjonsfellesskap på den enkelte skole. Studiet er profesjonsrettet og bygger på lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse.Som student på dette studiet får du ta del i høgskolens gode fagmiljø, og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Videreutdanning i Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn, gir deg innsikt i hva det vil si å være flerspråklig og å vokse opp med et førstespråk som er minoritetsspråk, og hvilken betydning det kan ha for elevenes utvikling og læring. Du skal utvikle en forståelse for de ressurser og utfordringer elever med ulik kulturell og språklig bakgrunn representerer. Videre får du innsikt i hvordan man kan legge til rette for undervisningsformer som reflekterer det språklige og kulturelle mangfold i alle fag.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!