Kortere studier

Kompetanse for kvalitet: Spesialpedagogikk 1, for 1.-10. trinn

Nord universitet, Nettstudier
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato

Kompetanse for kvalitet: Spesialpedagogikk 1, for 1.-10. trinn

Ønsker du spesialpedagogisk kompetanse, passer dette faget godt for deg som ønsker å skape et inkluderende læringsmiljø gjennom tilrettelegging og mestring for barn og unge med ulike læringsvilkår?

Spesialpedagogikk 1 består av to emner, hvor det første emnet har til hensikt at bidra med spesialpedagogisk kompetanse til lærere på 1-10 trinn, slik at de i sitt arbeid får større beredskap til å fange opp utfordringer, forebygge utenforskap, fremme mestring og trivsel, og gi en godt inkluderende og tilpasset opplæring til alle elever i tråd med LK20. Studentene skal kartlegge og kritisk gjennomgå egen enhets læringsmiljø og forutsetninger for å skape et inkluderende læringsmiljø for elever som har NPF. Med utgangspunkt i disse undersøkelsene, utvikles forslag til hvordan skolen kan arbeide systematisk og bevisst, på vitenskapelig grunnlag og gjennom dokumentert erfaring, for å tilby læringsmiljøer som er tilpasset elevene innenfor NPF-spekteret.

Utviklingsarbeidet skal deles innenfor eget fagmiljø og deler av det prøves ut i egen skolekultur.

Ansatte med god kompetanse og nære relasjoner til barna og elevene er avgjørende for at det skapes et inkluderende og godt utdanningsløp for alle. Skoler skal, i samarbeid med det lokale støttesystemet, være rustet til å møte mangfoldet blant elever.

Etterspørselen til lærere med spesialpedagogisk kompetanse er stor og ansatte som gir spesialpedagogisk støtte skal som hovedregel ha formell spesialpedagogisk kompetanse. Behovet finnes på alle trinn, men en tidlig innsats er av stor betydning.

Det er et overordnet mål å videreutvikle kvaliteten i skoler, slik at alle elever får lære, mestre og utvikle seg i inkluderende fellesskap. Bedre kvalitet på det ordinære tilbudet kan gi mindre behov for særskilte ordninger for enkeltbarn. Samtidig kan bedre kvalitet på den spesialpedagogiske innsatsen sikre at barn og unge får en bedre utvikling og lærer mer. Skal kvaliteten bli bedre, er kultur, kunnskap, kompetanse og kapasitet sentrale faktorer, noe som denne videreutdanningen kan bidra med.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Nettstudier
  • Nettstudier
Nord universitet

Nord universitet

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Universitetet har ca 1.350 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal....

Les mer og vis alle utdanninger ved Nord universitet

Highlights