Videre- og etterutdanning

Fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EU/EØS og Sveits

Varighet
3 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EU/EØS og Sveits

Fagprøven er en fagspesifikk praktisk, muntlig og skriftlig prøve som tester om du har praktiske og teoretiske kunnskaper som tilsvarer norsk sykepleierutdanning.

Kandidaten har selv ansvar for å gjøre seg kjent med krav til fagprøven. Etter oppmelding som kandidat, gis det tilgang til universitetets bibliotek. Øvingscase vil bli gjort tilgjengelig. Casene vil kunne bidra til at studenten får erfaring med metodikken som de vil møte under testen. Det gis muligheter til 2 timer øvelse (kl. 08 - 10) i praktiske ferdigheter med veiledning av lærer i forkant av fagprøven.

Hvordan gjennomføres fagprøven?

Fagprøven gjennomføres i løpet av en dag. Den er to-delt, og skal gjennomføres som en to timers teoretisk test (Multiple Choice) og deretter en praktisk test i form av OSCE - Objective structured clinical examination.

OSCE- testen består av 4 stasjoner hvor muntlige og praktiske oppgaver skal gjennomføres på 25 minutter, med 5 minutters pause mellom stasjonene.

Akutt pasientsituasjon

Kirurgisk pasientsituasjon

Medisinsk pasientsituasjon

Geriatrisk pasientsituasjon

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights