Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag (Yrkesfaglærerløftet)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen

Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag (Yrkesfaglærerløftet)

Med utgangspunkt i analyse av læreplanene for studentenes egne programområder skal studentene utvikle og tilrettelegge for gode undervisningsopplegg hvor ny teknologi i relevante fagområder og yrker er sentrale begreper. Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets tilbud innen Yrkesfaglærerløftet.

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

  • Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag: Kartlegging, analyse og utprøving.
  • Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag: Planlegging og gjennomføring.

Om studiet

Elever i videregående skole vil møte teknologiske utfordringer i større og større grad, og undervisningen må tilrettelegges med gode didaktiske undervisningsopplegg for å møte dette behovet. Gjennom studiet vil du lære å utvikle din teknologiforståelse, slik at du kan lage gode og relevante undervisningsopplegg som elevene vil ha nytte av i framtiden.

  • Hvordan skape relevans mellom ditt yrkesfag og teknologien som benyttes i dag?
  • Hvordan skape gode didaktiske tilnærminger til teknologibruk og digital kompetanse i en yrkesfaglig kontekst?

Studiet er basert på at studentene skal utvikle egen teknologiforståelse i samarbeid med virksomheter/bedrifter.

Alle yrker har i dag utstrakt bruk av avansert teknologi. For at elevene i videregående skole skal være forberedt i møte med disse utfordringene vil det være viktig med gode undervisningsopplegg som inkluderer teknologi innenfor alle utdanningsprogram. Det være seg innen helsesektoren med robotisering og avansert teknologi eller i mer tradisjonelle håndverksfag.

Studieside for Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag (Yrkesfaglærerløftet)

Besøk studentportalen for mer informasjon om å studere ved OsloMet (student.oslomet.no).
Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!