Master

Økonomi og administrasjon - master

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Økonomi og administrasjon - master

Siviløkonomstudiet er en allsidig utdannelse som kvalifiserer for et bredt spekter av stillinger i det private næringsliv, offentlig sektor og ideelle organisasjoner. Du kan velge mellom åtte spesialiseringsretninger. 

Kandidatens læringsutbytte

En kandidat som har fullført utdannelsen master i økonomi og administrasjon forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Behersker avanserte økonomiske og administrative begreper, tankemåter, teorier og metoder.

 • Har avansert kunnskap om økonomiske og administrative emner, teorier og metoder, og spesialisert innsikt innenfor et fordypningsområde, i tråd med nasjonale og internasjonale standarder på fagfeltet.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder innenfor økonomi og administrasjon, håndtere kompleksitet og gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Kan anvende relevante metoder i forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

Anvende bedriftsøkonomiske og administrative fag i kombinasjon med andre fag.

 • Kan se bedriftsøkonomiske og administrative fag, informasjonsteknologi, innovasjon, atferdsvitenskap, bærekraft og etikk i sammenheng.
 • Kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser for å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne.
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

Utarbeide avanserte analyser av komplekse bedriftsøkonomiske problemer med etikk og bærekraft som et styrende prinsipp

 • Kan anvende kunnskap om etikk for å analysere bedriftsøkonomiske problemstillinger og dilemmaer i et bærekrafts perspektiv.
 • Kan med utgangspunkt i bærekraftsmål analysere økonomiske modeller, metodeverktøy og fortolkninger og arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning innenfor bedriftsøkonomi.

Kan samhandle effektivt med andre og kommunisere faglige problemstillinger med fagpersoner, beslutningstakere og andre interessenter.

 • Kan gjennomføre, og muntlig og skriftlig formidle, et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning, og i tråd med forskningsetiske normer.
 • Forstår hvordan organisasjoner fungerer, arbeider effektivt i team og grupper og kan koordinere og lede prosjektarbeid.

Opptakskrav/Søknad

Bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og real- og ressursforvaltning.

Utdanningstilbud ved NMBU

Ved NMBU kan du ta høyere utdanning på alle nivåer. Vi tilbyr alt fra kurs og årsstudium til doktorgradsutdanning. Vi tilbyr utdanning i følgende fagområder:

 • Akvakultur, husdyr og landbruksfag
 • Landskap og samfunn
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Matematikk, natur- og realfag
 • Teknologi, sivilingeniør og arkitektur
 • Veterinærmedisin, dyrepleie og helsefag
 • Økonomi og administrasjon

Etter- og videreutdanning ved NMBU

Trenger du påfyll? NMBU tilbyr flere ulike fleksible studier til deg som ønsker å studere ved siden av jobb, eller ønsker å omskolere deg. Vi arrangerer alt fra fagdager og kurs til årsenheter.

Hva er etter- og videreutdanning?

Etterutdanning er korte kurs som ikke gir studiepoeng. Som regel får man et kursbevis for gjennomført kurs. Videreutdanning er lengre kurs som gir studiepoeng, som også innebærer at de har en avsluttende eksamen.

Fakulteter ved NMBU

Universitetet har i dag 7.687 studenter, 1.156 kandidater og 65 studieprogram fordelt på syv fakulteter:

 • Fakultet for biovitenskap
 • Handelshøyskolen
 • Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
 • Fakultet for landskap og samfunn
 • Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
 • Fakultet for realfag og teknologi
 • Veterinærhøgskolen

Tjenester og laboratorier

NMBU tilbyr alt fra miljøanalyser til DNA-testing av dyr og driver en rekke laboratorier, forskningssentre og kjernefasiliteter. Vi har for eksempel senter for fôrteknologi, biogasslaboratorium, landskapslaboratorium og fasukuteter for testing av meieriprodukter, øl, grønnsaker, korn og kjøtt.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet