Master

Økonomi og administrasjon - master

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Økonomi og administrasjon - master

Siviløkonomstudiet er en allsidig utdannelse som kvalifiserer for et bredt spekter av stillinger i det private næringsliv, offentlig sektor og ideelle organisasjoner. Du kan velge mellom åtte spesialiseringsretninger. 

Kandidatens læringsutbytte

En kandidat som har fullført utdannelsen master i økonomi og administrasjon forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Behersker avanserte økonomiske og administrative begreper, tankemåter, teorier og metoder.

 • Har avansert kunnskap om økonomiske og administrative emner, teorier og metoder, og spesialisert innsikt innenfor et fordypningsområde, i tråd med nasjonale og internasjonale standarder på fagfeltet.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder innenfor økonomi og administrasjon, håndtere kompleksitet og gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Kan anvende relevante metoder i forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

Anvende bedriftsøkonomiske og administrative fag i kombinasjon med andre fag.

 • Kan se bedriftsøkonomiske og administrative fag, informasjonsteknologi, innovasjon, atferdsvitenskap, bærekraft og etikk i sammenheng.
 • Kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser for å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne.
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

Utarbeide avanserte analyser av komplekse bedriftsøkonomiske problemer med etikk og bærekraft som et styrende prinsipp

 • Kan anvende kunnskap om etikk for å analysere bedriftsøkonomiske problemstillinger og dilemmaer i et bærekrafts perspektiv.
 • Kan med utgangspunkt i bærekraftsmål analysere økonomiske modeller, metodeverktøy og fortolkninger og arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning innenfor bedriftsøkonomi.

Kan samhandle effektivt med andre og kommunisere faglige problemstillinger med fagpersoner, beslutningstakere og andre interessenter.

 • Kan gjennomføre, og muntlig og skriftlig formidle, et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning, og i tråd med forskningsetiske normer.
 • Forstår hvordan organisasjoner fungerer, arbeider effektivt i team og grupper og kan koordinere og lede prosjektarbeid.

Opptakskrav/Søknad

Bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet