Doktorgrad

Økonomi og administrasjon - Doktorgrad

Varighet
3 år, normert tid
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år, normert tid
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Økonomi og administrasjon - Doktorgrad

Ph.d.-programmet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen, NMBU (HH-NMBU). 

KUNNSKAPER

Ved fullført ph.d.-program forventes det at den nye doktoren

* Har inngående kunnskaper i det valgte fagområdet, og er i kunnskapsfronten i sitt spesialområde innen dette fagområdet.

* Har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet.

* Kan vurdere og analysere ulike teorier, metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter - også i et internasjonalt perspektiv.

* Kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet.


FERDIGHETER

Ved fullført ph.d.-program forventes det at den nye doktoren

* Kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid, på internasjonalt høyt nivå, innen sitt fagområde.

* Kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet.

* Kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet, behersker relevante samfunnsvitenskapelige og statistiske metoder og kan vurdere anvendelighet og begrensninger ved ulike metoder.

* Kan håndtere kompleksitet, skape overblikk og syntetisere vitenskapelig informasjon.

* Kan kritisk vurdere og gi konstruktiv kritikk på vitenskapelige arbeider innenfor sitt fagområde.


GENERELL KOMPETANSE

Ved fullført ph.d.-program forventes det at den nye doktoren

* Kan utøve sin forskning med faglig og etisk integritet, og kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger.

* Kan ta del i komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter.

* Kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler og delta i debatter innen fagområdet i internasjonale fora.

* Kan formidle resultater fra sitt forskningsarbeid til myndigheter og forvaltning, bedrifter og organisasjoner, samt til allmennheten via kontakt med media.

* Kan undervise studenter innen sitt fagområde eller spesialfelt.

* Kan plassere egen forskning innen større faglige og samfunnsmessige sammenhenger.

* Kan vurdere behovet for og eventuelt ta initiativet til innovasjon innen sitt fag.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet