Doktorgrad

Økonomi og administrasjon - Doktorgrad

Varighet
3 år, normert tid
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år, normert tid
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Økonomi og administrasjon - Doktorgrad

Ph.d.-programmet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen, NMBU (HH-NMBU). 

KUNNSKAPER

Ved fullført ph.d.-program forventes det at den nye doktoren

* Har inngående kunnskaper i det valgte fagområdet, og er i kunnskapsfronten i sitt spesialområde innen dette fagområdet.

* Har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet.

* Kan vurdere og analysere ulike teorier, metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter - også i et internasjonalt perspektiv.

* Kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet.


FERDIGHETER

Ved fullført ph.d.-program forventes det at den nye doktoren

* Kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid, på internasjonalt høyt nivå, innen sitt fagområde.

* Kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet.

* Kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet, behersker relevante samfunnsvitenskapelige og statistiske metoder og kan vurdere anvendelighet og begrensninger ved ulike metoder.

* Kan håndtere kompleksitet, skape overblikk og syntetisere vitenskapelig informasjon.

* Kan kritisk vurdere og gi konstruktiv kritikk på vitenskapelige arbeider innenfor sitt fagområde.


GENERELL KOMPETANSE

Ved fullført ph.d.-program forventes det at den nye doktoren

* Kan utøve sin forskning med faglig og etisk integritet, og kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger.

* Kan ta del i komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter.

* Kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler og delta i debatter innen fagområdet i internasjonale fora.

* Kan formidle resultater fra sitt forskningsarbeid til myndigheter og forvaltning, bedrifter og organisasjoner, samt til allmennheten via kontakt med media.

* Kan undervise studenter innen sitt fagområde eller spesialfelt.

* Kan plassere egen forskning innen større faglige og samfunnsmessige sammenhenger.

* Kan vurdere behovet for og eventuelt ta initiativet til innovasjon innen sitt fag.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og real- og ressursforvaltning.

Utdanningstilbud ved NMBU

Ved NMBU kan du ta høyere utdanning på alle nivåer. Vi tilbyr alt fra kurs og årsstudium til doktorgradsutdanning. Vi tilbyr utdanning i følgende fagområder:

 • Akvakultur, husdyr og landbruksfag
 • Landskap og samfunn
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Matematikk, natur- og realfag
 • Teknologi, sivilingeniør og arkitektur
 • Veterinærmedisin, dyrepleie og helsefag
 • Økonomi og administrasjon

Etter- og videreutdanning ved NMBU

Trenger du påfyll? NMBU tilbyr flere ulike fleksible studier til deg som ønsker å studere ved siden av jobb, eller ønsker å omskolere deg. Vi arrangerer alt fra fagdager og kurs til årsenheter.

Hva er etter- og videreutdanning?

Etterutdanning er korte kurs som ikke gir studiepoeng. Som regel får man et kursbevis for gjennomført kurs. Videreutdanning er lengre kurs som gir studiepoeng, som også innebærer at de har en avsluttende eksamen.

Fakulteter ved NMBU

Universitetet har i dag 7.687 studenter, 1.156 kandidater og 65 studieprogram fordelt på syv fakulteter:

 • Fakultet for biovitenskap
 • Handelshøyskolen
 • Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
 • Fakultet for landskap og samfunn
 • Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
 • Fakultet for realfag og teknologi
 • Veterinærhøgskolen

Tjenester og laboratorier

NMBU tilbyr alt fra miljøanalyser til DNA-testing av dyr og driver en rekke laboratorier, forskningssentre og kjernefasiliteter. Vi har for eksempel senter for fôrteknologi, biogasslaboratorium, landskapslaboratorium og fasukuteter for testing av meieriprodukter, øl, grønnsaker, korn og kjøtt.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet