Masterstudium i norsk i skolen, heltid (120 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Master
Halden
2 år
Heltid

Masterstudium i norsk i skolen, heltid (120 studiepoeng)

Kontakt med arbeidslivet

Undervisningen på masterstudiet i norsk i skolen tar utgangspunkt i aktuell teori og forskning kombinert med feltarbeid i skolen. Masterstudentene utfordres gjennom hele studiet til å reflektere over og vurdere hvordan teoretisk kunnskap kan ha praktisk relevans for arbeid i klasserommet.

Dette lærer du på masterstudiet i norsk i skolen

Studiet har en hovedprofil mot språklig mangfold i klasserommet, og fagområdene literacy (tekstkompetanse), språklig variasjon og flerspråklighet er sentrale. Studiet gir også fordypning i sakprosa, skjønnlitteratur, multimodalitet, grammatikk, sosiolingvistikk, andrespråkstematikk, lesing, skriving og muntlige ferdigheter. I tillegg til praktisk erfaring fra feltarbeid, får du også mulighet til å utvikle deg som skriver på begge målformer.

Til sammen gjennomføres fem emner, inklusive vitenskapsteori og forskningsmetodikk. I tillegg skrives en masteroppgave med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling. Masteroppgaven utgjør 45 studiepoeng.

Arbeidsformene i studiet er varierte, fra forelesninger og seminarer til individuelle oppgaver, selvstudium og feltarbeid.

Organisering

Studiet tilbys som både heltidsstudium og deltidsstudium. Arbeidsmengde for fulltidsstudium beregnes til 40 timer per uke, deltidsstudium til 20 timer per uke. Undervisninga er campusbasert og tilbys delvis sammen med grunnskolelærerutdanninga. Den går over én–to dager per uke for heltidsstudenter, og én–to dager annenhver uke for deltidsstudenter. Ukedagene kan variere noe fra semester til semester. Tidspunkt for undervisning er klokka 9–14.

 

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!