Videre- og etterutdanning

Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse, rus- og avhengighetsarbeid

Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse, rus- og avhengighetsarbeid

Studiet kvalifiserer helse- og spesialarbeidere til kliniske stillinger innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

God psykisk helse er viktig for å leve et godt liv, og studiet gir deg tverrfaglig kunnskap innenfor psykisk helsearbeid. Videreutdanningen har en klinisk og praktisk tilnærming hvor helse, lidelse, sykdom, funksjonshindringer og bedring er sentrale tema.

Utdanningen retter oppmerksomheten både mot individ, familie og samfunn.

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer, inkludert seks ukers praksis.

Dette studiet er samlingsbasert med cirka en samling i måneden. Hver samling vil ha en varighet på 2 til 3 sammenhengende dager.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Nettbasert med samlinger
  • Elverum
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights