Vis studentum.no som: Mobil

Mekatronikk - Fagretning Teknikk og industriell produksjon

Fagskolen Tinius Olsen
Sammendrag
Deltid
Heltid: 2 år / Deltid: 4 år
Fagskole
Oppstart: Kontakt Fagskolen Tinius Olsen - Nettstudier
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Mekatronikk - Fagretning Teknikk og industriell produksjon

Mekatronikk - Fagskolen Tinius Olsen - Teknisk fagskole

Mekatronikk – fordypning innenfor fagretningen Teknikk og industriell produksjon

Fagskolen Tinius Olsen tilbyr fordypningen Mekatronikk innenfor fagretningen Teknikk og industriell produksjon. Fordypning i mekatronikk er en flerfaglig utdanning som gir en bred kompetanse innenfor elektro-, maskin- og IT-fag.

Mekatronikk kan tas som heltidsstudium over 2 år, som deltidsstudium over 4 år eller som nettbasert studium over 4 år. Utdanningen gir 120 fagskolepoeng.

Hva lærer jeg?

Fordypning i mekatronikk er en flerfaglig utdanning som gir en bred kompetanse innenfor elektro-, maskin og IT-fag. Produktutvikling og produksjonsteknikk er viktige temaer i studiet. Utdanningen er utviklet for å møte industriens økende behov for personell som kan løse komplekse arbeidsoppgaver. Fagdisiplinene blir «bundet» sammen i en flerfaglig forståelse, slik at studentene finner de beste løsningene ved for eksempel automatisering av produksjonsprosesser eller ved deltagelse i produktutviklingsprosesser. De administrative fagene vil sette deg i stand til å inneha stilling som mellomleder. Studiet rekrutterer fra både elektro-, automatiserings- og maskinfagene.

Mekatronikk er et studium for å møte industriens behov innen elektromekaniske produkter. Begrepet mekatronikk innebærer en flerfaglig kompetanse innenfor maskinfag, elektrofag og informasjons-teknologi. Med en tverrfaglig bakgrunn vil du få en fleksibilitet som gir mange muligheter i arbeidslivet.

Hvilke yrkesmuligheter gir fordypning i mekatronikk?

Utdanningen kvalifiserer til arbeid innenfor industrien, hvor ønske om større grad av automatisering er et viktig utviklingsområde. Fagskoleingeniør i mekatronikk kan løse oppgaver som produksjonsplanlegging, teknisk rådgivning, salg og markedsføring, service og vedlikehold, samt utvikle produkter og produksjons- metoder og prosesser. Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.

Opptakskrav/Søknad

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
  2. minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger
  3. søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole. Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger.

Kontakt Fagskolen Tinius Olsen for søknadsskjema eller mer informasjon.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning. Gir 120 fagskolepoeng.

Kostnader

Som student ved Fagskolen Tinius Olsen har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Mekatronikk - Fagretning Teknikk og industriell produksjon.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen – Teknisk fagskole på Kongsberg

Har du fagbrev, svennebrev eller 5-årspraksis, og ønsker å utdanne deg til fagskoleingeniør? Da kan Fagskolen Tinius Olsen være noe for deg! Den tekniske fagskolen er kjent for å være et attraktivt lærested med moderne utstyr, dyktige lærere og et godt studentmiljø.

Tinius Olsen er en offentlig skole. Det betyr at alminnelige skolevilkår og rettigheter, blant annet fulle studielånsrettigheter, er tilgjengelig for studentene.

Et attraktivt og moderne lærested

Fagskolen Tinius Olsen ligger i Kongsberg i Buskerud, i den sydligste delen av Numedal. Skolen er kjent som et attraktivt og moderne lærested. Skolen er velutstyrt, med dyktige lærere og et godt studentmiljø. Som teknisk fagskole er Tinius Olsen kanskje den skolen som i størst grad legger opp til prosjektstyrt opplæring, en arbeidsform de fleste møter etter endt utdanning. Studiet er også en praksisbasert lederutdanning, og våre studenter forberedes derfor meget godt på en yrkeskarriere innenfor sitt fag.

Regionen Kongsberg er velkjent for sitt høyteknologiske og spisskompetente næringsliv. Ved Tinius Olsen vektlegger vi nær kontakt med dette næringslivet, slik at det kan skje en gjensidig utveksling mellom fag­miljøer og studenter. Denne synergien er attraktiv for næringslivet så vel som for studentene.

Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Fagskolen Tinius Olsen er kjent for å gi en solid plattform som er ettertraktet i næringslivet. Ettersom fagskolen Tinius Olsen samarbeider tett med næringslivet, vet de også hva næringslivet vil ha. Dette gjør at du som elev får den kompetansen og helhetsoversikten som verdsettes i industrien. Prosjektstyrt opplæring er den arbeidsformen de fleste møter etter endt utdanning, og her er Tinius Olsen best i klassen. Skolen har dessuten et anerkjent navn og et etablert og godt rykte.

Studietilbud på Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen utdanner ingeniører som Norge trenger. Velg mellom følgende utdanninger:

Fagskolen Tinius Olsen

Nettbaserte studier

Nettstudier passer for deg som ønsker å ha fleksibilitet i dine studier og mulighet til å studere der du er.

Det er fire samlinger i året der hver samling tilsvarer en full arbeidsuke. Mellom samlingene er det undervisning to kvelder i uken på en konferanseplattform. Vi satser på til enhver tid å samarbeide med norges mest innovative og fremtidsrettede leverandør av konferanseplattform. For tiden er dette firmaet Meetcon. Våre nettbaserte studier gir samme kompetanse som 2-årig heltidsstudie.

Fagskolen Tinius Olsen har ulike nettbaserte studier, som for eksempel:

· Elkraft
· Bilteknikk
· Maskinteknikk
· Mekatronikk
· Anlegg

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Tinius Olsen

Kontaktinformasjon til Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen

Hasbergs vei 36
3616 Kongsberg

Studiested

Studentene setter karakterer

Gjennomsnittsrangering: 3

Basert på 2 omtaler

Bjørar
(2)
Jeg begynte på denne utdannelsen (mekatronikk) med stor optimisme og pågangsmot. For jeg trodde at dette skal bli bra. Nå nesten to år etter har jeg og mange av mine medstudenter et helt annet bilde. Her er det slappe og giddeløse lærere som har hatt samme pensum i alle år og ikke giddet og lære seg ny teknologi. Etter å ha sett på hjemmesiden d...
Vis hele omtalen
Rune
(4)
Dyktige lærere og et proft opplegg hvor det er lett å lære og forstå lærerene for oss som tar utdanning i voksen alder så er det utrolig viktig, en skole for deg som vil lykkes..
Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Mekatronikk - Fagretning Teknikk og industriell produksjon:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER
Vurdering
(3,0)
Basert på 2 omtaler