Vis studentum.no som: Mobil

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage

Fagskolen i Viken
Sammendrag
Deltid
2 år, 60 studiepoeng
Fagskole
Oppstart: Høst - Rud
Ja

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage

barnehage

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage

Med full barnehagedekning går de aller fleste barn under skolealder i barnehage, og antallet minoritetspråkelige barn i barnehage er tredoblet siden 2005. Med dette deltidsstudiet får du kompetanse som er sterkt etterspurt i barnehagene og du blir en verdifull ressurs for barnehagens flerspråkelige barn.

Studiet skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse. De skal ha gode kunnskaper og ferdigheter om barn i alderen 0-6 år og deres situasjon og aktuelle utfordringer i dagens Norge. Barna og deres familier skal gis riktig hjelp og bistand til rett sted så tidlig som mulig. Det skal tilrettelegges slik at alle barn og unge hver dag har muligheten til å bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes med noe.

Oppbygging og arbeidsformer

I tillegg til én fast undervisningsdag pr uke kommer det praksis som gjennomføres over 10 uker. Skolen sørger for relevant praksisplass, men du kan også ta praksis på din egen arbeidsplass.

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til hovedprosjekt:

 1. Felles grunnlag for fagskoleutdanning i oppvekstfag 
 2. Pedagogikk og didaktikk
 3. Arbeid med språk og flerspråkelighet i barnehagen
 4. Flerkulturell kompetanse
 5. Praksis
 6. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse som er nyttig og etterspurt innen mange typer helse- og oppveksttjenester, som f.eks barnehager, boliger og institusjoner for barn, skole, skolefritidsordning/aktivitetskole.

For kontakt eller mer informasjon om Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.
    
2. Fem års praksis som ufaglært i barnehage med barn i alderen 0-6 år og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere må levere politiattest ved opptak.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (60 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Viken

Fagskolen i Viken

Vår spesialkompetanse er å gi deg spesialkompetanse

Vi har lang tradisjon med å utdanne fagfolk, faktisk 125 års erfaring med etter- og videreutdanningstilbud til fagarbeidere. Som offentlig fagskole er vi stolt av å være Norges største, med 1600 studenter. Vi er opptatt av kvalitet i våre utdanninger og at våre studenter vil få relevant fagkompetanse som yrkessektoren etterspør. Vi er kjent for nært samarbeid med yrkessektoren, slik at vi hele tiden tilbyr og videreformidler den nyeste fagkompetansen i markedet. 

Våre fagskolestudier er korte yrkesrettede, som kan tas over 2-4 år, på heltid, deltid, eller nettbaserte utdanningsløp. 

I 2020 ble vi Fagskolen i Viken etter sammenslåing av tidligere Fagskolen i Østfold, Fagskolen Tinius Olsen og Fagskolen Oslo og Akershus (studier tilknytning til Akershus).

Nærhet til fagmiljøene – Dette er våre studiesteder i Viken.

Det er viktig for fagmiljøene å kunne oppdatere sin fagkompetanse i nærmiljøet. Vi har derfor 8 studiesteder i Viken fylkeskommune;

 • Fredrikstad
 • Kongsberg
 • Vestby
 • Strømmen
 • Rud
 • Bjørkelangen
 • Geilo
 • Indre Østfold
Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Viken

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Viken

Fagskolen i Viken

Hauger Skolevei 15
1351 Rud

Tlf: 67 17 63 00

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Du kan kanskje også være interessert i: