Fagskole

Avansert prehospital kompetanse

Fagskolen i Viken, i Fredrikstad
Varighet
3 år (90 stp)
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
3 år (90 stp)
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Avansert prehospital kompetanse

Avansert prehospital kompetanse - fagskoleutdanning

Avansert prehospital kompetanse

Nyhet for ambulansefagarbeidere! Dette studiet er unikt fordi det gir 90 studiepoeng, som er på utdanningsnivå 5.2 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR).

Om utdanningen

Avansert prehospital kompetanse er en ny høyere yrkesfaglig utdanning for ambulansefagarbeidere som arbeider innen prehospitale tjenester. Studiet er unikt fordi det gir 90 studiepoeng og læringsutbyttebeskrivelsene til dette studiet tilsvarer nivå 5.2 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR).

Organisering

Utdanningen er utviklet i samarbeid med Vestre Viken HF, Prehospital klinikk Sykehuset Vestfold, Prehospitale tjenester Sykehuset Telemark HF og Fagskolen i Viken. 

Hensikten med utdanningen

Fagskoleutdanningen vil medvirke til å videreutdanne ambulansearbeidere med økt kompetanse innen anatomi/ fysiologi, legemiddelhåndtering, helserett, etikk, kommunikasjon, samarbeid, vurdering, kartlegging og operativt arbeid som koordinering og prioritering av tjenesten på skadested. 

Emner

Emnene bygger på hverandre og gir en faglig progresjon med økende krav til forståelse og kompetanse av yrkesutøvelsen innen ambulansetjenesten og det prehospitale arbeidet. Utdanningen avsluttes med emne 9 som er en hovedoppgave. Hovedoppgaven utgjør avsluttende eksamen for studiet og vil ha fokus på de fagspesifikke emnene i utdanningen.  

 • Anatomi og fysiologi 
 • Farmakologi og medikamentregning 
 • Helserett og etikk
 • Akuttmedisinske tilstander hos eldre
 • Psykiske lidelser og ruslidelser
 • Fødsler, nyfødte og akutt syke barn
 • Operativ psykologi og situasjonsbestemt kommunikasjon
 • Ambulanseoperativ ledelse
 • Hovedoppgave
For kontakt eller mer informasjon om Avansert prehospital kompetanse, vennligst fyll inn en interessemelding.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

 • Nettbasert med samlinger
 • Fredrikstad

Videre studier/jobbmuligheter

Fagskoleutdanningen vil være et viktig bidrag for å styrke yrkesgruppens faglige kompetanse slik at tjenestetilbudet er i samsvar med et stadig økende avanserte krav til ambulansetjenestens virksomhet. Utdanningen utdyper og forsterker sentrale ferdigheter og kunnskaper som ambulansepersonellet må inneha for å utføre avanserte oppgaver av både teknisk og ikke-teknisk karakter. 

Faglig kompetanseheving bidrar til at det det opprettholdes gode tjenester og bidrar til godt samspill med pasienten og samarbeidspartnere. Tilstrekkelig og riktig kompetanse vil styrkes hos ambulansefagarbeideren, og vil være med på å møte fremtidige behov (Meld.St.7 (2019-2023) Nasjonal helse – og sykehusplan).     

Opptakskrav/Søknad

a) Relevant fagbrev og autorisasjon som ambulansearbeider, og 
b) Søkere må minimum ha 2 års yrkeserfaring fra ambulansetjenesten etter oppnådd autorisasjon  

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Relevante fagbrev

 • Ambulansefaget

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning i avansert prehospital kompetanse. Studiet går over 3 år og gir 90 studiepoeng, nettbasert undervisning med samlinger.

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader.

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Avansert prehospital kompetanse.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen


reCAPTCHA logo Denne hjemmesiden er beskyttet av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Brukervilkår gjelder.
Fagskolen i Viken
Kobberslagerstredet 1
1671 Kråkerøy

Fagskolen i Viken

Skreddersydde studieløp som ruster deg for fremtidens for arbeidsmarked Fagskolen i Viken tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. Våre utdanninger er korte og yrkesrettede som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller lang relevant yrkespraksis. I dag...

Les mer og vis alle utdanninger ved Fagskolen i Viken

Highlights