Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Deltid
Søknadsfrist: 15. april (Restplasser kan bli tilgjengelig)
Fagskole
3 år deltid / 3 år nettbasert
Ja
Oppstart: Høst - Fredrikstad

Matteknikk

fagskoleutdanning i matteknikk

Fagskoleutdanning i Matteknikk

Denne utdanningen gir kompetanse om produksjon av mat fra råvare inn i bedrift til ferdigvare ut til markedet. Sentralt står produksjonsmetodene og forhold rundt disse, som f.eks. kvalitetsarbeid og HMS.

En del av studiet er produktutvikling med vekt på produksjonskvalitet og produksjonshygiene. Studentene vil lære om trender og metoder for produktutviklingsarbeid, og de vil få kunnskap og innsikt i næringsmiddelprosesser. Det gjennomføres et hovedprosjekt i siste del av studiet.

Utdanningen passer spesielt godt til den som har gått restaurant- og matfag på VGS eller jobber i næringsmiddelindustrien, men som ønsker større formell kompetanse eller har lederambisjoner. Etterspørselen etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn fra fagskole er allerede stor og forventes å øke ytterligere i de nærmeste årene.

Gjennomføring

Fagskolen i Østfold tilbyr denne utdanningen på deltid med varighet på tre år. Den kan også gjennomføres som nettbasert studium, da er varigheten fire år.

Arbeidsformer

Studiet er praktisk lagt opp med kombinasjon av klasseromsundervisning og laboratorium. I tillegg gjennomfører studentene praktiske prosjekter, gjerne i samarbeid med eller på oppdrag fra bedrifter som skolen samarbeider med.

Undervisningen tar utgangspunkt i at studentene skal gå inn i en lederjobb. Skolen samarbeider tett med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og gjesteforelesere. 

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kan studentene få arbeid i ulike laboratorier, som produktutviklere i næringsmiddelindustrien, arbeid innen HMS og kvalitetssystem, arbeid innen salg av næringsmiddelutstyr m.m.

Opptakskrav/Søknad

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev

eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Studiefakta, Tittel m.m

Formell kvalifikasjon etter fullført utdanning i matteknikk: Fagtekniker/Næringsmiddeltekniker

Kostnader

Hvert studieår må du betale en semesteravgift på Kr 900 ved studiestart. Dette dekker studiemateriell og administrasjonsgebyr.  

Studiene ved Fagskolen i Østfold gir deg rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Matteknikk.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold – høyere yrkesrettet utdanning

Fagskolen i Østfold tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års relevant praksis. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold har i dag 40 engasjerte ansatte og i underkant av 500 studenter. 

Fagskolen er en av landets beste på praktisk arbeid, noe som får deg raskt ut i jobb etter endt utdanning.

Studietilbud på Fagskolen i Østfold

Utdanning tekniske fag:

 Bygg og anlegg
 Elektro
 Teknikk og industriell produksjon med fordypning i maskinteknikk
 Kjemi med fordypning i matteknikk
 Kjemi med fordypning i prosessteknikk
 BIM (Bygnings-Informasjons-Modellering)

Utdanning helsefag:

 Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 Helse, aldring og aktiv omsorg
 Helseadministrasjon 
 Barsel og barnepleie
 Kreftomsorg og lindrende pleie
 Livsstils- og kroniske sykdommer
 Studie i oppvekstfag – Barn med særskilte behov
 Logistikk og service i helsetjenesten

Fagskolen i Østfold

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold

Kobberslagerstredet 1
1671 Kråkerøy

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Matteknikk:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!