27 jun 2023

Maria Paola Quintero Gomez; Rådgiver barns rettigheter og klimaendringer, Redd Barna

Hvordan vil du beskrive ditt arbeid og dine arbeidsoppgaver?

Som rådgiver innen barns rettigheter og klimaendringer jobber jeg mest med å videreutvikle Redd Barnas arbeid innen klima og miljø. Arbeidsoppgavene varier, men jeg jobber mest med å følge opp våre pilotprosjekter innen klima og miljø, som har forskjellige fokus, men har barns deltakelse som felles hovedmål. Denne oppfølgingen innebærer alt fra planlegging, gjennomføring og sluttføring av prosjektene, inkludert erfaringsoverføring til fremtidige prosjekter.

 

Se utdanninger i rettsvitenskap her

 

Hva er det mest spennende og utfordrende ved jobben din?

Det mest spennende er å kunne jobbe med disse pilotprosjektene, som har som mål å integrere det som fungerer godt i vårt programarbeid, slik at barns rettigheter til et sunt og bærekraftig miljø, medvirkning og deltakelse blir styrket.

Det mest utfordrende er koordineringen av disse prosjektene og å møte alle fristene da dette innebærer bidrag fra mange folk både her i Norge og ved våre landkontorer, men dette er også spennende. For eksempel har vi i pilotene møter i et erfaringsfellesskap på tvers av land, dessuten kan tidssoner og tilgjengelighet være krevende å koordinere, men det å få lærdom fra alle prosjektene er spennende!

Hvordan bruker du utdanningen din i din stilling?

Min utdanning, både som advokat og med en master i folkerett, har gitt meg ulike redskaper som jeg kan benytte i jobbhverdagen, som det å være i stand til å forstå og bruke internasjonale konvensjoner, kritisk tenkning og problemløsning. Likeså det å jobbe med og for barns rettigheter er å jobbe med og for menneskerettigheter.

Hva er de tre viktigste tingene for deg i din jobb?

Meningsfullt og fleksibelt, gode muligheter for utvikling, og godt arbeidsmiljø med faglige kompetente og hyggelige kollegaer.

På hvilke måter er Redd Barna en attraktiv arbeidsplass for deg å jobbe?

Redd Barna er den største uavhengige organisasjonen som jobber for barnerettigheter, som i seg selv er svært attraktivt for meg som er opptatt av menneskerettigheter. Etter å ha blitt med i organisasjonen, har jeg innsett at ved siden av det vi gjør, så er den mest attraktive delen kollegene våre som sitter både her i Norge og rundt om i verden, full av kunnskap og lidenskap for barns rettigheter.

Møt andre medarbeidere fra Redd Barna

Sist oppdatert: 27 jun 2023

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 03.03.2023

Møt Grant Thornton

Les om Grant Thornton og hva de ansatte sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan de bruker sin utdannelse og hvorfor de brenner for sin jobb.

Les mer
Sist oppdatert: 06.03.2023

Kristin Langholm, rekrutteringsrådgiver, Centric Finance

Møt Kristin Langholm i Centric Finance og les hva hun sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan hun bruker sin utdannelse og hvorfor hun brenner for sin jobb.

Les mer
Sist oppdatert: 21.03.2023

Møt Sopra Steria

Les om Sopra Steria og hva de ansatte sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan de bruker sin utdannelse og hvorfor de brenner for sin jobb.

Les mer