26 jun 2023

Petter Bjøntegaard; Business Controller, Redd Barna

Hvordan vil du beskrive ditt arbeid og dine arbeidsoppgaver?

Jeg jobber mye med budsjetter, rapporteringer og oppfølgning. Jeg bistår mine medarbeidere både i Norge og ved internasjonale landkontorer i økonomiske spørsmål. Jeg er ansvarlig for den økonomiske siden av avtaler vi har med store donorer og enkelte landkontor. Mine arbeidsoppgaver kan gå fra å sette sammen store årsrapporter fordelt på flere land til å bokføre enkelttransaksjoner.

 

Se utdanninger i økonomi og administrasjon her

 

Hva er det mest spennende og utfordrende ved jobben din?

Det er veldig spennende å følge opp og tilrettelegge for gode prosjekter og sørge for at midlene når så langt som mulig. Det er også spennende å jobbe i et internasjonalt miljø med medarbeidere fra hele verden. Vi jobber i mange utfordrende land og kontekster som gir en ekstra grad av kompleksitet i hverdagen. Vi må også være klare til å handle raskt for å bistå når katastrofer og konflikter oppstår.

Hvordan bruker du utdanningen din i din stilling?

Økonomiforståelsen brukes i alle delene av min jobb. Jeg jobber mye med budsjetter, fra sammensatte totaloversikter til enkelttransaksjoner. Da er det veldig nyttig å kunne se sammenhenger og sette opp gode økonomiske rapporter.

Hva er de tre viktigste tingene for deg i din jobb?

  • Muligheten til å være med på å gjøre en positiv forskjell for barn
  • Flinke og hyggelige medarbeidere som motiverer meg til å bli bedre
  • Mange ulike ansvarsområder og interessante problemstillinger

På hvilke måter er Redd Barna en attraktiv arbeidsplass for deg å jobbe?

Som en av de største bistandsorganisasjonene i Norge er man en del av et meget profesjonelt miljø som hver dag jobber for at barn over hele verden skal få en bedre fremtid. Mine medarbeidere er veldig engasjerte og kunnskapsfulle noe som er både inspirerende og motiverende for meg. Det er veldig givende å jobbe for at midlene vi mottar når så langt som mulig og gjør mest mulig nytte.

Møt andre medarbeidere fra Redd Barna

Sist oppdatert: 26 jun 2023

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 03.03.2023

Møt Lime Technologies

Les om Lime Technologies og hva de ansatte sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan de bruker sin utdannelse og hvorfor de brenner for sin jobb.

Les mer
Sist oppdatert: 03.03.2023

Møt RSM Norge

Les om RSM Norge og hva de ansatte sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan de bruker sin utdannelse og hvorfor de brenner for sin jobb.

Les mer
Sist oppdatert: 23.05.2023

Trym Eriksen; Manager, Audit, KPMG Stavanger

Møt Trym Eriksen i KPMG og les hva han sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan han bruker sin utdannelse og hvorfor han brenner for sin jobb.

Les mer