26 jun 2023

Møt Redd Barna

Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og i Norge er vi rundt 200 dedikerte medarbeidere som jobber for at alle barn skal overleve, lære og være trygge.

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og vi arbeider i 116 land med utdanning, helse, beskyttelse og nødhjelp. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.

Jobb i Redd Barna

Redd Barna er en kompetanseorganisasjon med sterke fagmiljøer, både innen våre kjerneområder og støttefunksjoner. Vi som jobber i Redd Barna er kunnskapsrike, vi er ikke redde for å tenke nytt og gjennom vår kultur for deling og læring utvikler vi organisasjonen og hverandre.

I Redd Barna er det rom for å være seg selv. Vi har en «heia-kultur» og feirer hverandres seirer. Vi har respekt for og tillit til våre kolleger og er rause og gir hverandre støtte og hjelp når vi trenger det. Vi har en tillitsbasert kultur som gir rom for egne initiativ og kreative løsninger, og vi som jobber i Redd Barna får utfordrende og varierte oppgaver. Vi er engasjerte og tar ansvar. Hos oss kombinerer vi gode rammer med fleksibilitet til den enkelte. Vi vet at alle ansatte har forskjellige behov og ønsker å legge til rette for dette.

Redd Barnas visjon er en verden der alle barns rett til overlevelse, beskyttelse, utvikling og deltakelse er innfridd. Vi er en barnerettighetsorganisasjon, og vi som jobber i Redd Barna er engasjert i vårt samfunnsoppdrag. Vi jobber med noe meningsfylt og har et ønske om å gjøre en forskjell for barn.

Kjappe jobbsøkertips

Søknadstekst

Beskriv din motivasjon for oppgavene og utfordringene i stillingen og fortell oss hvorfor du ønsker å jobbe i Redd Barna. Argumenter for hvorfor du er god match for stillingen og bruk eksempler fra tidligere jobber eller prosjekter for å underbygge dine påstander. Les stillingsannonsen nøye og tilpass søknaden deretter.

CV

Bruk en klar, kort og konsis struktur på din CV, (helst én side – maks to) så det er lett å få en oversikt over din erfaring. Tilpass CV og søknaden til stillingen og inkluder gjerne nøkkelkvalifikasjoner. Sørg for å inkludere eventuelle frivillige verv eller prosjekter du har vært involvert i som kan skille deg fra andre søkere.

Intervju

Forbered deg på arbeidsgiveren og stillingen før intervjuet. Tenk godt gjennom dine styrker og svakheter på forhånd, og hvordan du kan kommuniserer dine erfaringer og ferdigheter på en overbevisende måte. Dersom du er fersk i arbeidslivet, prøv å identifiser andre arenaer hvor du har hatt mulighet til å utvikle ferdigheter som kan være relevant for stillingen. For eksempel gjennom idrett, frivillig arbeid eller studieprosjekter.

Husk at et godt jobbintervju er en toveis prosess, der både du og arbeidsgiveren skal finne ut om dere passer sammen. Vær deg selv, vær nysgjerrig og vær ærlig.

 
Møt fire medarbeidere fra Redd Barna 

 

Sist oppdatert: 26 jun 2023

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 06.03.2023

Helene Hansen; Assistant Manager - Revisjon, Grant Thornton

Jeg syns revisjon er utrolig spennende og givende å jobbe med. Vi gjør en viktig jobb for samfunnet og for å kvalitetssikre grunnlag som brukes til bl. a investeringsbeslutninger og verdsettelser. Mine hovedoppgaver er å sikre at revisjonene vi gjør er godt dokumentert både ihht. kravene i loven og ihht. Grant Thorntons interne metodikk og krav. Videre jobber jeg mye med kunderelasjoner og å bygge ...
Les mer
Sist oppdatert: 03.03.2023

Møt Corporate Communications

Les om Corporate Communications og hva de ansatte sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan de bruker sin utdannelse og hvorfor de brenner for sin jobb.

Les mer
Sist oppdatert: 06.03.2023

Beate Andal, Associate, RSM Norge, Trondheim

Møt Beate Andal i RSM Norge og les hva hun sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan hun bruker sin utdannelse og hvorfor hun brenner for sin jobb.

Les mer