06 mar 2023

Henriette Cecilie Breilid; Senior Manager/Senioradvokat, Deloitte

Hvordan vil du beskrive ditt arbeid og dine arbeidsoppgaver?

Som advokat skal jeg prøve å finne praktiske løsninger på juridiske problemstillinger. På en måte kan man si at jeg er en profesjonell problemløser. For å finne gode løsninger, må man være faglige oppdatert og kunne jussen godt, men også ha innsikt i klientens bransje og virksomhet.  

Jeg jobber med arbeidsrett, hvor man har det menneskelige aspektet med seg inn i jussen. Jeg har en variert arbeidshverdag, som blant annet innebærer å fordype seg inn i jussen med å skrive notater, rapporter og andre leveranser. I tillegg kan min arbeidshverdag innebære å koordinere prosjekter og internt arbeid. Jeg holder en del foredrag internt og eksternt, og ikke minst er det en del møtevirksomhet. Vi er jevnlig i kontakt med våre klienter for å følge opp oppdrag og prosjekter. Jeg er også heldig som får lov til å ta en aktiv del i strategi og markedsføringen for vårt arbeidsrettsteam, noe som er veldig spennende.  

 

Se utdanninger i rettsvitenskap her

 

Hva er det mest spennende og utfordrende ved jobben din?

Det mest spennende og også utfordrende med jobben er at det er stadig utvikling på feltet. Dette i relasjon til at verden forandrer seg og at det dukker opp nye problemstillinger, f.eks. lovendringer. Det betyr at man må holde seg oppdatert både på nyhetsbildet, innenfor bransjer og ikke minst på jussen. Arbeidshverdagen blir krydret med at jeg må forholde meg til ulike klienter med ulikt behov.

Hvordan bruker du utdanningen din i din stilling?

Utdanningen min bruker jeg hver eneste dag og hver time. Det er spesielt den juridiske metoden som jeg bruker hele tiden. I tillegg har jeg opparbeidet meg masse erfaring og kunnskap som det ikke blir undervist i på jussen. Det er mye som er «learning by doing».

Hva er de tre viktigste tingene for deg i din jobb?

  • At jeg får tillit og ansvar
  • Kombinasjonen av å kunne arbeide med noe kjent og noe nytt
  • Fokus på utvikling - jobben sørger stadig for faglig og ikke minst karrieremessig utvikling

På hvilke måter er Deloitte en attraktiv arbeidsplass for deg å jobbe?

Deloitte er en global organisasjon som vi får mange impulser fra. Dette tar vi med oss inn i vårt lokale arbeid, og kan skille oss ut ifra våre konkurrenter. En annen ting som gjør Deloitte til en attraktiv arbeidsplass er at vi jobber tverrfaglig. Det betyr at jeg kan jobbe med en rekke ansatte i ulike avdelinger og med ulik kompetanse. Vi har mange gode ordninger og fordelsgoder, som gjør at man føler seg godt ivaretatt. Vi har et svært godt støtteapparat og mye sosialt man kan være med på.

Møt andre medarbeidere fra Deloitte

Sist oppdatert: 06 mar 2023

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 03.03.2023

Møt Corporate Communications

Les om Corporate Communications og hva de ansatte sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan de bruker sin utdannelse og hvorfor de brenner for sin jobb.

Les mer
Sist oppdatert: 03.03.2023

Møt twoday IT Minds

Les om twoday IT Minds og hva de ansatte sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan de bruker sin utdannelse og hvorfor de brenner for sin jobb.

Les mer
Sist oppdatert: 03.03.2023

Møt BearingPoint

Les om BearingPoint og hva de ansatte sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan de bruker sin utdannelse og hvorfor de brenner for sin jobb.

Les mer