Frankrike som studiested

høyere utdanning i Frankrike

Å studere utenlands er en unik mulighet til å skaffe seg nye erfaringer. Du blir kjent med en ny kultur og du lærer et fremmed språk, men best av alt, du får minner som varer hele livet og venner fra alle verdens hjørner. Før du legger alle planer er det lurt å kjenne til den informasjon som er nødvendig for å gjøre ditt opphold så smidig, innholdsrikt og bra som mulig! Denne informasjonen er for deg som er interessert i å studere i Frankrike.  Høyere utdanning i Frankrike tilbys ved 88 offentlige universiteter og over 500 høyskoler.
Viser 1-15 av 15 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-15 av 15 treff

Studer i FrankrikeDet franske utdanningssystemet

Høyere utdanning i Frankrike tilbys ved 88 offentlige universiteter (universités) og over 500 høyskoler (écoles spécialisées). Antall norske studenter registrert med støtte fra lånekassen i mai 2009 var 593 stykker.

Universitetene i Frankrike følger den europeiske modellen med en treårig bachelor, etterfulgt av en toårig master, og til slutt en treårig doktorgrad. I Frankrike kalles dette gradsystemet for LMD (Licence, Master, Doctorat), hvor licence tilsvarer en bachelor, master er master, og doctorat tilsvarer en doktorgrad.

Høyskolene i Frankrike tilbyr yrkesutdanninger, hvor hver skole er begrenset innenfor et gitt fagområde. Her finner du kunsthøyskoler (les écoles d’art), arkitekthøyskoler (les écoles d’architecture) og de såkalte IEP(instituts d’études politiques), statsvitenskapens høyskoler. Andre høyskoleutdanninger er for eksempel medisin, odontologi, farmasi , sykepleier og jus.

Opptak til en lavere grads universitetsutdanning (Bachelor/Licence) krever at du har generell studiekompetanse. I Frankrike heter det at du har tatt Bac’en (Baccalauréat). Skoleåret begynner i september eller oktober og slutter i mai eller juni, avhengig av type lærested. Undervisningen er stort sett på fransk, med noen unntak. Det finnes ingen engelskspråklig utdanning innen helsefag i FrankrikeEksamen i Frankrike er i stor grad basert på forelesningenes innhold fremfor selvstendig bearbeiding av pensum.

Studer i UtlandetGrand écoles - prestisjefylte eliteskoler

Et karakteristisk trekk ved høyere utdanning i Frankrike er de såkalte grandes écoles. Les grandes écoles er prestisjefylte eliteskoler som innbefatter les écoles normales supérieures (E.N.S.). De står høyest i europeiske rangeringslister av alle franske læresteder som utdanner lærere, forskere og bedrifts- og organisasjonsledere. Også disse retter seg mot et bestemt fagområde, stort sett økonomiske fag, ingeniørfag, statsvitenskap, lærer- og forskerutdanning, samt veterinærutdanning. Forskjellen fra de andre høyskolene er at les grandes écoles har svært begrenset antall studieplasser og følgelig meget høye opptakskrav. På grunn av krevende opptaksprøver er de ansett som prestisjefylte læresteder, og de har tradisjonelt utdannet mesteparten av Frankrikes politiske og vitenskapelige elite.

En utdanning ved en grande école er gjerne 3-årig og forutsetter at du har fullført to år med høyere utdanning. Noen grandes écoles tar også opp studenter rett etter videregående skole.

Det finnes rundt 300 grandes écoles i Frankrike

Skolepenger og Finansiering

Ved offentlige universiteter og høyskoler, ligger skolepengene på ca.150-200 € per år. Ved private skoler og på engelskspråklige studier varierer studieavgiften.

Å studere ved en grande école koster mer skolepenger enn andre franske skoler, og spesielt hvis du tar økonomiske fag. En økonomisk utdannelse på disse skolene koster mellom 4 500-7 000 euro per år (frais de scolarité). Ingeniørutdanninger, litterat/samfunnsviter, bedriftsleder og veterinærutdanning ved en grande école (E.N.S. og IEP inkludert) betaler du 380-762 euro i året for (frais d’inscription, en slags semesteravgift)..

Det finnes mer enn 40 ulike grader i Frankrike, men for at du skal få utdanningsstøtte fra Lånekassen, må utdanningen du tar være på tilsvarende nivå som en norsk grad, altså enten bachelor- eller mastergrad. Du kan få støtte til en hel utdanning (grad) eller til del av en norsk utdanning (utveksling). Du søker støtte fra Lånekassen når du har fått opptaksbevis fra skolen.

Ta nærmere kontakt med Lånekassen om du ønsker å ta en grad som ikke går under licence eller mastergrad.

Søknadsfrister på bachelorstudier (licence)

Søknadsfristene varierer fra både skole og studium. Søknadsfristen til universiteter i Paris-regionen er ofte i mars, mens universiteter ellers i Frankrike opererer med senere frister, fra april til juli. Informasjon om søknadsfrister finner du på universitetenes hjemmesider. Ved grandes écoles og spesialiserte skoler, er søknadsfristen ofte tidlig på våren.

Studer i FrankrikeOpptak på universitetene – todelt søknadsprosess

For å kunne søke på en licence (bachelor) i Frankrike kreves det at du har fullført videregående skole i Norge. De fleste universiteter vil i tillegg kreve en språktest som du kan ta før du søker, eventuelt kan man ta universitetets egen språktest før skolestart.

Søknadsprosessen til universiteter i Frankrike er delt i to. Man søker først om opptak, og etter ankomst til Frankrike registrer du deg som student (inscription administrative). Videre må du melde deg opp til både undervisning (inscription pédagogique) og eksamen (inscription aux examens).

Søknaden kalles dossier d’inscription, og du må kontakte fakultetets opptakskontor (scolarité) for å få den tilsendt. Ferdig utfylt søknad sender du direkte til universitetet. Husk at alle dokumenter som sendes inn må være oversatt av en translatør, og at kopien av originaloversettelsen må være sertifisert av NAV eller Den franske ambassaden. Videre må du regne med å måtte legge ved dokumentasjon på dine franskkunnskaper. Motivasjonsbrev, anbefalingsbrev skrevet av en fransklærer, fødselsattest, bekreftet kopi av vitnemål fra videregående skole, bekreftelse på at du har europeisk helsetrygdkort (sécurité sociale), samt en kopi av passet ditt.

Til kunstfagstudier kreves det at du legger ved eksempler på egne arbeider, og ofte må man også ta en opptaksprøve. Dette gjelder spesielt opptak til studier innenfor utøvende kunst. Også til arkitektutdanning vil det være opptaksprøve, men noen skoler velger heller å sende spørsmålene til utenlandske søkere per e-post.

Søknaden din vurderes av en opptakskommisjon. Denne vurderer søknadene i to omganger, først i begynnelsen av juli, og så en andre gang i begynnelsen av september. Du kan regne med å få svar like før skolestart i september eller oktober.

OBS! Som EØS medlem trenger du ikke den såkalte pré-inscription eller procédure d’admission préalable. Ser du søknadsfrist for pré-inscription på skolens informasjonsside, kan du derfor se bort fra denne og gå rett på inscription.

Opptak på en grande école

Opptak på en grande école skjer enten ved søknad direkte etter videregående (admission post-bac par concours) eller etter to år med høyere utdanning (admission par dossier). I det første tilfellet må du stå en krevende opptaksprøve og blir rangert etter resultatene dine fra prøven. I det andre tilfellet kommer du inn på grunnlag av din toårige høyere utdanning, samt ev. arbeids- og organisasjonserfaring. Altså, du sender inn dokumentasjon på din bakgrunn. En full utdanning tar i begge tilfeller fem år. Sjekk alltid med den enkelte skolen hvilken opptaksprosedyre de praktiserer.

Det er eget opptak for nordmenn på én anerkjent grande école, nemlig til ingeniørutdanningen ved INSA (Institut National des Sciences Appliquées). SIU (Senter for internasjonalisering av høyere utdanning) samordner opptaket for nordmenn til både dette studiet og til en utdanning i økonomi og ledelse ved Université Toulouse 1, Sciences Sociales. Opptaksprøver for disse studiene arrangeres i Bergen, med søknadsfrist om våren. Du må kunne grunnleggende fransk for å søke. Det første året på studiet inkluderer intensiv franksopplæring.

Utveksling

Rundt halvparten av de norske studentene i Frankrike er på utvekslingsopphold. Fordelen med å søke seg som utvekslingsstudent er at du kan ta deler av utdanningen din på en institusjon det ellers ville vært vanskelig å komme inn på, som f.eks Sciences Politiques.

Kravet er at du må ha tatt 60 studiepoeng, altså ett år med fulltidsstudier, før du reiser. Det faglige opplegget må godkjennes av hjemmeinstitusjonen på forhånd for å sikre at du får mest mulig ut av studieoppholdet og slik at ikke utvekslingen fører til tap av tid i ditt studieforløp.

Opptak på master

Ønsker du å ta en mastergrad i Frankrike? Da må du ha en relevant bachelorgrad, samt at du må kunne dokumenterte språkkunnskaper, fransk eller engelsk, avhengig av hvilke språk studiet foregår på. Det finnes studiemuligheter på masternivå på engelsk, men ofte må man kunne noe fransk i tillegg.

Ved Grenoble Graduate School of Business har du mulighet til å ta en engelskspråklig Master in International Business. CERAM Business School med lokalisering både i Paris og Nice tilbyr både bachelor-, master- og doktorgrader på engelsk. Begge disse skolene tilhører kategorien Grande école.

Språktester

Dersom du søker opptak ved et fransk lærested for høyere utdanning, må du ofte dokumentere dine franskkunnskaper. Vanligvis vil universitetene i Paris alltid kreve språktest, mens universitetene i distriktene ofte lar deg slippe.I enkelte tilfeller, slik som når du søker til kunst- og arkitektstudier, vil opptakskravet være et intervju i tillegg til porteføljen du legger frem. I så fall vil det ofte holde med at du fremviser tilstrekkelige kommunikasjonsferdigheter under intervjuet.

DILF, DELF, og DALF - offisielle franske språktester

DILF, DELF, og DALF er de offisielle franske språktestene, administrert av the Centre international d'étude pédagogiques.Testene måler det samme som den kjente engelsktesten TOEFL, men selve prøven er ganske ulik. TOEFEL testen gjøres ved hjelp av en 2-4 timers prøve, hvor man deretter får tildelt en TOEFL score som indikerer kandidatens engelsknivå.  DILF/DELF/DALF derimot, består av flere ulike nivå. I stede for en bestemt score, oppnår kandidatene én av syv diplomer fra the Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche:

1.    DILF A1.1

2.    DELF A1

3.    DELF A2

4.    DELF B1

5.    DELF B2

6.    DALF C1

7.    DALF C2

Hver av sertifikatene tester deg på alle dine fire språkferdigheter, lese, skrive, lytte og snakke, men gir ikke en bestemt poengsum. Dine ferdigheter gjenspeiles i nivået på sertifikatet du har oppnådd. Sertifikatene er uavhengig av hverandre noe som innebærer at du ikke trenger å ta alle syv, men istede starter på det nivået du er kvalifisert for. For å finne ut hvilket nivå franskkunnskapene ligger på kan du ta en fransktest på nett: www.dialang.org/norwegian/index.htm

Språktestene TCF, DELF og DALF kan du ta ved det Franske kultursenteret i Oslo. DELF-testene avholdes i mai og juni, med påmeldingsfrist primo mai. Den siste TCF-testen før skolestart i Frankrike er i april med påmeldingsfrist medio mars.

Studentboliger

Det kan være vanskelig å finne studentboliger i Frankrike, og særlig i Paris hvor 300 000 studenter skal fordeles på 2000 studentboliger. Både franske og utenlandske studenter må derfor belage seg på å ty til det private boligmarkedet. Private hybler ligger på 600-700 EUR/måned i Paris og 400-700 EUR/måned utenfor Paris. Utenfor Paris er det billigere og enklere å finne seg et sted å bo.

Folketrygd og helsetilbud

Som student med lån fra Lånekassen blir du automatisk medlem av folketrygden, og får rett til støtte etter franske regler. Du har da rett til å benytte det offentlige helsetilbudet. Egenandelen som franske borgere betaler, gjelder også deg. Benytter du derimot det private helsetilbudet vil du ikke få refunderte utgifter hos folketrygden. Rett til helsetjenester dokumenteres ved hjelp av det Europeiske helsetrygdkortet, som du bestiller på www.nav.no

Selv om du ikke mottar utdanningsstøtte fra Lånekassen, er du i inntil tolv måneder i utlandet automatisk medlem av folketrygden. Skal du være lenger enn tolv måneder i utlandet uten utdanningsstøtte fra Lånekassen, må du søke om frivillig medlemskap i folketrygden.

Nyttig link

Info om godkjennelse av utenlandsk utdanning

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!