Videre- og etterutdanning

Spesialpedagogikk, trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet)

Universitetet i Sørøst-Norge, i Porsgrunn (+1 locations)
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Spesialpedagogikk, trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet)

Her får du en videreutdanning bestående av 2 emner à 15 studiepoeng. Emne 1. har fokus på «tilpasset opplæring» og emne 2. fokuserer på «mangfold og inkludering». Arbeidskravene er praksisnære med oppgaver som skal gjennomføres i egen klasse.

Spesialpedagogikk er et sentralt arbeidsfelt i en inkluderende skole. Dette studiet bygger på ulike læringsperspektiv, men vil ha hovedfokus på interaksjonens betydning for individets læring og utvikling gjennom aktiviteter i sosiale kontekster. Kunnskap om barns og unges individuelle forutsetninger og læringsmiljøets betydning er vesentlig for å lykkes i arbeidet med tilpasset opplæring og inkludering.

Etter endt videreutdanning her bør du kunne tilrettelegge for personer med ulike læreforutsetninger gjennom fokus på relasjon, mestring og deltagelse.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights