Kompetanse for kvalitet: Spesialpedagogikk 2, for 1.-10. trinn

Nord universitet
Sammendrag
Kortere studier
Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Nettstudier

Kompetanse for kvalitet: Spesialpedagogikk 2, for 1.-10. trinn

Spesialpedagogikk 2 fordyper seg i klasser og grupper, hvor elever med sosio-emosjonelle vansker og/eller utfordrende livssituasjoner inngår. Studiet henvender seg til grunnskolens – og PPUs (Praktisk-pedagogisk utdanning) lærere med mål om å utvikle den spesialpedagogiske kompetansen med særskilt vekt på klasseledelse, tilpasset opplæring, inkluderende arbeidsmåter og individuell tilrettelegging. 

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet “Kompetanse for kvalitet”, gjennom Utdanningsdirektoratet. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai.

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan også søke opptak direkte til Nord universitet. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet. For deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, er det søknadsfrist 15. juni.

Det er gjennomgående stort behov for lærere som best mulig mestrer skolens og ulike elevers sosiale – og atferdsmessige utfordringer. Skolene har følgelig et stort behov for lærere som utfordres av slike målsettinger, sett i lys av sosiale- og emosjonelle tilpasninger i klasserommet og i mindre, integrerte grupper.Noen ganger utlyser kommuner stillinger for lærere med sosio-emosjonelle vansker som fokusområde. I andre sammenhenger er feltet mer integrert i utlysningen, hvor det gjerne er god strategi for søkere å presisere egen bakgrunn med interesse for temaet. Her kan det være tjenlig å personliggjøre søknaden med tilhørende interesse for klasseledelse med inkludering av elever med store sosio-emosjonelle vansker.

Kontaktinformasjon til Nord universitet

Nord universitet


Tlf: 75517000


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!