Norsk 1, trinn 5-10 (Kompetanse for kvalitet)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Horten, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Norsk 1, trinn 5-10 (Kompetanse for kvalitet)

Studiet er for lærarar som ønsker faglege og fagdidaktiske kunnskapar for å undervise i skulefaget norsk.

Kompetanse for kvalitet

Studietilbodet er ein del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK). 

Målgruppe

Lærarar på mellom- eller ungdomstrinnet som har mindre enn 30 studiepoeng i norsk.

Dette lærer du hos oss

Her er nokre av emna du lærer om:

  • Grunnleggande ferdigheiter i lesing, skriving og munnleg kommunikasjon
  • Barne- og ungdomslitteratur, nyare litteratur for vaksne, sakprosa
  • Språkutvikling og norsk som andrespråk
  • Læremiddel og IKT i norskfaget

Les meir i studie- og emneplanar. Litteraturlister finn du under emna. Planar oppdateras i løpet av våren.

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Påmeldingen til studiet går gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkarar som får tildelt studieplass via Udir blir kontakta av USN når vi har motteke søkeroversikt. Vi sender e-post med informasjon om vidare søkeprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelege opptaket blir gjort av universitetet innan utgangen av mai.

Viktige datoar:
1. februar: Åpnar for å søke hos Udir
1. mars: Frist for å søke
15. mars: Skuleeigar har handsama søknaden

  • Generelle spørsmål om strategien Kompetanse for kvalitet (KFK) kan rettas til Udir. 
  • Andre studietilbod innanfor strategien.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!