Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Master i barnevernsarbeid

Varighet
4 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
4 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Master i barnevernsarbeid

Hvorfor master i barnevernsarbeid?

Master i barnevernsarbeid vil gi deg anledning til å fordype deg i aktuelle problemstillinger av ulik art innen barnevernsfeltet. Studiet vil bidra til å utvikle din analytiske, kritiske og praktiske kompetanse som det er stor etterspørsel etter i feltet.

Dette er et deltidsstudium over fire år, og undervisningen vil være samlingsbasert. Studiet passer derfor godt for deg som vil kombinere jobb og utdanning. Dersom du ønsker å ta studiet på heltid kan dette avtales med fakultetet etter opptak.

Dette lærer du

Du vil lære om barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner og om de samfunnsforhold som er av særlig betydning for deres hverdagsliv og velferd.

Du vil lære analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for å kunne møte barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner, og du vil få kompetanse til å igangsette og lede fagutviklingsprosjekter og forskning.

Masterprogrammet er bygd opp rundt følgende tre kompetanseområder:

Perspektiver på barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.

Barnevernsarbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.

Innovasjon og fagutvikling i møte med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights