Master

Barnevern

Universitetet i Agder, i Kristiansand
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Barnevern

Barnevernets oppgave er å fremme en trygg barndom og gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Å arbeide i barnevernet er givende, spennende og krevende, og en god utdannelse gir et godt grunnlag.

Barnevernfaget er sammensatt og utfordrende. Ansatte i barnevernet må hver eneste dag foreta komplekse analyser på tvers av fagområder. Dette fordrer etter vårt syn en kompetanse som best sikres gjennom integrert 5-årig mastergrad, noe som også støttes av Barneombudet her.

Som barnevernsarbeider skal du møte mennesker på en god måte, utøve faglig skjønn i kritiske og komplekse situasjoner, og være i stand til å iverksette tiltak som best vil tjene barna.

Dette krever tid til læring og modning. Gjennom en femårig masterutdanning får du mulighet til å arbeide med din personlige og profesjonelle utvikling gjennom teoretisk kunnskap, reflektert utprøving og utforskning i praksis.
Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights