GKD2 - Godkjenningskurs for bruk av diagnostiske medikamenter 2 (Klinisk optometri 2)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Kongsberg, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

GKD2 - Godkjenningskurs for bruk av diagnostiske medikamenter 2 (Klinisk optometri 2)

Bruk av diagnostiske medikamenter i optometrisk praksis er forbeholdt autoriserte optikere med spesiell utdanning på området. Denne utdanningen gir optikere kompetanse til å søke rekvireringsrett for diagnostiske medikamenter.

Dette er klinisk optometri 2 - Diagnostiske medikamenter, undersøkelsesmetoder og okulær patologi

Formålet med utdanningen er å gi et godt teoretisk grunnlag og gode praktisk/kliniske ferdigheter. Videre har utdanningen som siktemål å gi forståelse for viktigheten av faglig vurdering og sikker bruk av okulære diagnostiske medikamenter.

Etter gjennomført og bestått utdanning kan du søke rekvireringsrett for diagnostiske medikamenter basert på Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, og føringer fra Statens legemiddelverk. Signert søknad med vedlegg sendes på eget søknadsskjema til Norges Optikerforbund, Spesialistgodkjenningskomiteen, Øvre Slottsgate 18/20, 0157 Oslo.

Målgruppe for klinisk optometri 2

Dette kurset er rettet mot optikere med optometriutdanning på minst treårig høgskolenivå eller bestått godkjenningskurs for bruk av diagnostiske medikamenter 1.

Hvorfor ta klinisk optometri 2?

Rekvireringsrett til diagnostiske medikamenter gir deg mulighet til selvstendig å benytte okulære diagnostiske medikamenter i egen praksis. Rekvireringsrett til diagnostiske medikamenter er en av forutsetningene for opptak til mastergrad i optometri og synsvitenskap.

Dette lærer du hos oss

Kurset inneholder generell farmakologi, okulær farmakologi, kliniske diagnostiske metoder, førstehjelp relatert til bruk av diagnostiske medikamenter og okulær patologi.

Undervisningen gis i form av nettbaserte forelesninger, digitale læringsressurser, og campus-baserte samlinger med forelesninger, demonstrasjoner av kliniske metoder, og praktisk øvelse i kliniske diagnostiske metoder. Av andre læringsaktiviteter inngår selvstudium, oppgaver og loggbok for klinisk praksis.

Godkjenningskurs for bruk av diagnostiske medikamenter 2 (Klinisk optometri 2) har avsluttende praktisk/klinisk eksamen og teoretisk eksamen som begge må bestås.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!