Okulær allergi og inflammasjon

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Kongsberg, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Okulær allergi og inflammasjon

Er du optiker og ønsker deg økt kompetanse innenfor okulær allergi og inflammasjon? Har du allerede videreutdanning i tårefilm og tørre øyne? Da har vi et nytt spennende studietilbud for deg!

Dette er okulær allergi og inflammasjon

Emnet skal gi studenten ekspertkunnskap om okulær allergi og inflammasjon, og avanserte kliniske ferdigheter for undersøkelse av okulær allergi. Utdanningen gir ferdigheter til å utføre en fullstendig undersøkelse for å diagnostisere okulær allergi og til å gi råd, oppfølging, behandling og videre henvise pasienter med okulær allergi. Kompetansen gjør studenten i stand til å ta en utvidet klinisk rolle innen undersøkelse og behandling av pasienter med okulær allergi.

Målgruppe

Denne utdanningen er rettet mot autoriserte optikere med kontaktlinsekompetanse.

Hvorfor ta videreutdanning innen okulær allergi og inflammasjon?

Okulær allergi og inflammasjon er en svært aktuell problematikk som optikere hyppig møter. En stor andel av de som går til optiker har okulær allergi. Okulær allergi kan gi utfordringer for kontaktlinsebruk. Har du allerede videreutdanning i tårefilm og tørre øyne gir denne utdanningen en naturlig forlengelse av din kompetanse innen fremre segment. Personer med okulær allergi kan i stor grad få hjelp og rådgivning i optometrisk praksis av optikere med spesiell kompetanse.

Dette lærer du hos oss

Studiet i okulær allergi og inflammasjon inneholder anatomi, grunnleggende immunologi og hypersensitivitetsreaksjoner, farmakologi, klassifisering og diagnostisering av allergi, håndtering og farmakologisk behandling av allergi, kontaktlinsekomplikasjoner relatert til allergi, differensialdiagnoser og mulig behandling av konjunktivitt, og episkleritt, skleritt og uveitt.

Slik er studiet

Undervisningen foregår primært ved fagorienterte forelesninger og demonstrasjoner av undersøkelsesmetoder og behandlingsalternativer. Av andre læringsaktiviteter inngår provokasjonstest og diskusjoner av kasus.

Det er obligatorisk tilstedeværelse for minimum 80 % av undervisningen og innlevering av en obligatorisk oppgave, som består av fire kasusbeskrivelser. Dette innebærer undersøkelse og håndtering/behandling av til sammen fire pasienter med okulær allergi, reaksjoner på kontaktlinser eller kontaktlinsevæsker eller konjunktivitt.

Vurderingen i utdanningen inkluderer: Mappevurdering (innlevering av fire kasusbeskrivelser), teller 40 % av totalkarakteren. Skriftlig eksamen (1 time), teller 60 % av endelig karakter. Skriftlig eksamen vil være en nettbasert eksamen etter siste kurssamling.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!