Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Kongsberg, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Europeisk diplom

Har du en bachelorgrad i optometri fra 2012 eller senere? Nå kan du ta Europeisk Diplom!

Dette er Europeisk Diplom

Dagens bachelorutdanning i optometri bygger på Europeisk diplom i optometri og optikk. Optikere med bachelorgrad i optometri fra 2012 eller senere og 30 studiepoeng videreutdanning innen avanserte kontaktlinser og klinisk praksis får Europeisk Diplom.

Formålet med videreutdanningen Europeisk Diplom er å gi dybdekunnskap og gode kliniske ferdigheter for avansert kontaktlinsetilpassing og dokumentasjon av klinisk optometrisk praksis.

Hvorfor ta videreutdanningen Europeisk Diplom?

Europeisk Diplom gir deg utdanning på det høyeste nivået for autorisasjon som optiker i Europa.

Denne utdanningen er rettet mot autoriserte optikere med bachelorgrad i optometri fra 2012 eller senere.

Hva slags jobb får du?

I optometrisk praksis vil du daglig ha nytte av kompetansen du tilegner deg.

Dette lærer du hos oss

Du lærer om avanserte instrumenter (korneal topografi, bølgefrontanalyse og okulær koherens-tomografi), mekanismer av kontaktlinseinduserte endringer og komplikasjoner, samt håndtering av disse, okulære og systemiske tilstander og sykdommer som kan komplisere kontaktlinsebruk, optiske og medisinske/terapeutiske indikasjoner for bruk av spesielle kontaktlinser (bl.a. refraktive forhold, korneale tilstander, etter skade/kirurgi i fremre segment, smertelindring og ved lysømfintlighet), avanserte kontaktlinsetyper (formstabile, sklerale, hybrid, farge/filter), valg av hensiktsmessig kontaktlinseløsning, tilpassing, vedlikeholdssystemer og rutiner og oppfølging, kommunikasjon med pasienten om egen synssituasjon og mulige løsninger, ortokeratologi, pediatrisk kontaktlinsetilpassing, tilpassing av kontaktlinser til spesielle grupper pasienter (arbeidsliv, psykisk utviklingshemmede), refraktiv kirurgi, diskusjon av pasientkasus, pasienthåndtering av spesifikke øyelidelser og samhandling med andre helseprofesjoner, og juridiske og etiske problemstillinger.

Europeisk Diplom inneholder også emnet Avansert okulær patologi.  

Du dokumenterer egen klinisk praksis ved hjelp av loggbok. Du skal tilsammen dokumentere 150 undersøkelser som viser kompetanse og god håndtering innen ulike typer av pasienter.

Slik er studiet

Dette er et samlingsbasert deltidsstudium.

Undervisningen i emnet "Avansert kontaktlinsetilpassing" gis i form av nettbaserte forelesninger, forelesninger på studiestedet, plenums-diskusjoner, demonstrasjoner og øving på klinikken. Du skal tilpasse kontaktlinser på medstudenter og på eksterne pasienter. Du skal observere andre studenter i pasientarbeid og delta aktivt i deres læringsprosess på studiestedet og via nettet. Av andre læringsaktiviteter inngår selvstudium og oppgaver.

Vurderingen i emnet Avansert kontaktlinsetilpasning inkluderer en mappevurdering bestående av to kasusrapporter teller tilsammen 50% av karakter i emnet, og en muntlig/praktisk stasjonsbasert eksamen teller 50% av karakter i emnet.

Vurdering i emnet Avansert okulær patologi inkluderer innlevering av en kasusrapport som teller 50% av karakter i emnet, og en skriftlig hjemmeeksamen (to timer) som teller 50%.

Læringsaktiviteter i emnet "Klinisk praksis for autoriserte optikere" er selvstendig arbeid og loggføring av 130 synsundersøkelser og 20 kontaktlinseundersøkelser i privat eller offentlig praksis i tråd med kliniske retningslinjer for autoriserte optikere. Det inngår i tillegg 1 uke (30 timer) obligatorisk praksis ved Nasjonalt Senter for optikk, syn og øyehelse. Arbeid med 20 kasusbeskrivelser inkludert egen refleksjon og medstudentvurdering. Seminarer som omhandler føring av pasientjournaler og loggbok, progressive glassløsninger, sosialmedisin, kommunikasjon og etikk. Seminarene blir gjennomført i forbindelse med undervisningsukene i MSKL4119.

Vurdering i emnet er Europeisk Diplom portefølje bestående av loggbok av 150 pasienter som dokumenterer kompetanse innen håndtering av ulike typer pasienter samt 20 kasusbeskrivelser.

Samlinger studieåret 2021/2022

Mer informasjon kommer senere.

 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!