Videre- og etterutdanning

Digital kompetanse i barnehagen

Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Digital kompetanse i barnehagen

Dette lærer du

Studiet gir deg en bred profesjonsfaglig digital kompetanse. Du blir trygg på hvordan du bruker digitale verktøy til å støtte opp om barns utforskning, lek og gode samtaler i barnehagen. 

Hovedvekten vil være bruk av digitale verktøy knyttet til fagområdet «Natur, miljø og teknologi i barnehagen», men du vil også møte temaer fra andre fagområder som “Antall, rom og form”, “Kommunikasjon, språk og tekst” og “Kunst, kultur og kreativitet”. I tillegg vil du lære hvordan digitale verktøy kan bidra til et inkluderende fellesskap i praksis.

Du vil lære om relevante teoretiske perspektiver på temaet digital kompetanse i barnehagen, noe som vil styrke begrepsforståelsen din. Du vil lære om personvern, IT-sikkerhet, opphavsrett, kildekritikk og hensiktsmessig bruk av digital teknologi i barnehagen. Du vil også lære hvordan du bruker digitale verktøy til å dokumentere eget pedagogisk arbeid.

Du skal bli trygg på hvordan og hvorfor digitale verktøy kan tas i bruk i barnehagens pedagogiske arbeid. Vi bruker sentrale pedagogiske og didaktiske temaer som blant annet lek, utforskning og samtaler sammen med digitale ressurser for å fremme undring, utforskning og læring.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights