Videre- og etterutdanning

Barnehage og skolemiljø og ledelse

Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Barnehage og skolemiljø og ledelse

Om modulbasert videreutdanning

Videreutdanningen i Barnehage- og skolemiljø og ledelse er for barnehage- og skoleledere som har gjennomført styrer- eller rektorutdanning, eller tilsvarende lederutdanning. Studiet er en del av den nasjonale lederopplæringen for barnehage- og skoleledere som Utdanningsdirektoratet tilbyr og er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb. 

Hva lærer du?

Barnehage- og skolemiljøfremmende arbeid er en viktig del av barnehagelederes og skolelederes ansvar for at barn og unge skal oppleve trivsel, mestring og trygge leke – og læringsmiljøer.

Videreutdanningen tar utgangspunkt i utfordringen det er for barnehage – og skoleledere å håndtere og manøvrere innenfor ulike spenningsfelt. Å utvikle forståelse for de kompliserte forholdene og spenningene som inngår i forebygging, håndtering av mobbing og andre krenkelser, er viktig for å ta gode beslutninger, og vektlegges i emnet. Gjennom utprøving av lederhandlinger på egen arbeidsplass kombinert med teori og ny forskning, utvikles innsikt i og kompetanse til å analysere og forstå egne praksiserfaringer. Dette er grunnlag utvikling og endring i egen organisasjon.

En lederutfordring er å skape felles fokus og faglig sammenheng i samarbeid mellom aktørene på skolen og i barnehagefeltet. Derfor er ledelse av profesjonsfelleskap for samarbeid, læring og utvikling av barnehage- og skolemiljø viktig. Det vil også innebære å etablere samarbeidsarenaer med barn og unge, foreldre/foresatte, eier, ansatte, andre barnehager og skoler, og lokale aktører. Casemetodikk, kollektive prosesser/refleksjoner, forelesninger, utprøvinger, lesing og diskusjon av pensum, er sentrale læringsaktiviteter.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights