Master

Teologi og pastoral praksis

Varighet
2-3 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2-3 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Teologi og pastoral praksis

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Har du allerede en utdanning fra før og ønsker å bli prest? Dette programmet er skreddersydd for deg som ønsker å kvalifisere deg for prestetjeneste i Den norske kirke som din andre karrierevei.

                                                                                                                                                                                                

Innhold i studiet

Kombinert med kompetansen og livserfaringen du har fra før, vil studieprogrammet i teologi og pastoral praksis gi deg redskap du trenger for å gå inn i prestetjeneste.

Sentrale deler av teologiens hoveddisipliner

Studieprogrammet i teologi og pastoral praksis gir kompetanse på masternivå i sentrale deler av teologiens teoretiske og praktiske disipliner.

Ved UiO vil du få undervisning av engasjerte lærere som samtidig er blant landets fremste forskere innen teologi og religion. Praksisnær undervisning med vekt på kunnskapen og ferdighetene du trenger som prest står sentralt i utdanningen.

Inngår i alternativ utdanningsvei til prestetjeneste

Dette masterprogrammet utgjør en sentral del av studieløpet som kreves i Den norske kirkes alternative vei til prestetjeneste, og gir deg muligheten til å studere på deltid. Programmet er erfaringsbasert og består av tre hoveddeler på til sammen 90 studiepoeng. Studiet gjennomføres på to til tre år.

Som student på dette programmet vil du bli kjent med lutherske bekjennelsesskrifter og fortolkninger av grunnleggende teologiske temaer. Du vil lære om forholdet mellom kristen teologi og etikk, og etiske problemstillinger som kirken i vår tid står ovenfor, og som du som prest vil møte. Du vil få kunnskap om sentrale trekk ved historien som har preget kirken slik vi kjenner den i dag. Programmet legger også vekt på å gi deg en teologisk og praktisk forståelse av presterollen, gudstjenesten og kirkelige handlinger.

Studieprogrammet er en del av Det teologiske fakultets satsing på fleksibel presteutdanning. Det omfatter både organisering av studieløpet og opplegget for undervisningen.  Utviklingen av dette studietilbudet gjøres over en prosjektperiode på to år. 

Studiemiljø

Studentene på masterprogrammet i teologi og pastoral praksis har felles undervisning med studentene på profesjonsstudiet i teologi. Disse to programmene har med andre ord et felles student- og læringsmiljø, og er samtidig en del av fakultetets studiemiljø.

Fakultetet har et aktivt faglig og sosialt miljø der det er tett kontakt mellom studenter og lærere. Studentutvalget på fakultetet arrangerer fester, foredrag, debatter og andre faglige og sosiale arrangementer.

Jobbmuligheter

Studieprogrammet inngår i et studieløp for kvalifisering til prestetjeneste i Den norske kirke. Les mer om jobb og videre studier.

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights