Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) – Ung seksualitet, selvbestemmelse og mangfold

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 semester
Deltid
Støttet av lånekassen

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) – Ung seksualitet, selvbestemmelse og mangfold

Unge menneskers rett til kunnskap om og tjenester for seksuell helse er en del av folkehelsesatsingen. For å utøve helsefremmende og forebyggende arbeid knyttet til seksuell helse legges det vekt på veiledning, kommunikasjon og helsepedagogikk slik at helsepersonell møter unge mennesker på en profesjonell og sexpositiv måte. Det legges vekt på å lære om unge brukere i et mangfoldsperspektiv.

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

  • inngående kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for unge, inkludert den positive seksualiteten, grense- og overgrepsproblematikk. 
  • inngående kunnskap om normkritikk, inkluderende kommunikasjon og veiledning relatert til seksuell helse og selvbestemt seksualitet blant ungdom
  • inngående kunnskap om veileders rolle og funksjon i møte med unge med spørsmål relatert til seksualitet og seksuell helse, i et mangfoldsperspektiv
  • inngående kunnskap om forebygging og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner i ungdomsårene, og veiledning relatert til tematikken
  • inngående kunnskap om relasjons- og kommunikasjonsmodeller i møte med unge mennesker 

Ferdigheter

Studenten kan:

  • ha et normkritisk og inkluderende språk i møte med mennesker
  • planlegge og gjennomføre kunnskapsbasert veiledning i møte med unge 
  • analysere faktorer som fremmer og hemmer åpen kommunikasjon, brukermedvirkning og brukerstyrte beslutninger

Generell kompetanse

Studenten kan:

  • analysere faglige problemstillinger knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i et mangfoldperspektiv
  • analysere faglige problemstillinger relatert til interprofesjonelt samarbeid for å fremme seksuell helse blant unge 

Programplan 2020 - Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) – Ung seksualitet, selvbestemmelse og mangfold

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!