Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Bachelor
Oslo
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Bioingeniør

Liker du helse og teknologi? Er du interessert i hvordan du bruker bioteknologi til å analysere alle typer biologisk materiale? Som bioingeniør blir du kvalifisert til å jobbe i alle typer medisinske laboratorier.

Gjennom bioingeniørstudiet lærer du å utføre arbeid i et medisinsk laboratorium. Dette består i å analysere biologisk materiale for bruk i diagnostikk, behandling og forskning spesielt innenfor helsevesenet.  Studiet gir også godkjent kompetanse for blodprøvetaking.

Bioingeniøren bruker avansert teknologi og spiller en viktig rolle for å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom. I din jobb får du være tett på den medisinske og teknologiske utviklingen som gjør oss i stand til å oppdage sykdom sikrere og tidligere. Gjennom studiet får du det teoretiske og praktiske grunnlaget som er nødvendig for å kunne følge med på denne utviklingen.

Du får kombinere spennende naturvitenskapelige fagområder som kjemi, biokjemi, statistikk, cellebiologi, immunologi, anatomi, fysiologi og genteknologi

Første studieår

I første studieår legges det mest vekt på grunnleggende kunnskap i laboratorieteknologi og naturvitenskapelige fag. I tillegg er det emner som omfatter vitenskapsteori, etikk og kommunikasjon, samt praksis i poliklinikk. Noe undervisning er felles med andre helsefagutdanninger.

Andre studieår

Andre studieår går dypere inn i biomedisinsk analyse som grunnlag for å stille en diagnose. Her får du lære å vurdere prøveresultater både på universitetets laboratorier og gjennom praksis i medisinsk biokjemi på ulike sykehuslaboratorier.

Tredje studieår

I det tredje og siste studieåret ligger hovedvekten på biomedisinsk analyse og profesjonskunnskap i praksis. Her vil du blant annet lære kvalitetssikring og etisk refleksjon i forhold til din yrkesrolle som bioingeniør. Du vil avslutte studiet med en bacheloroppgave i bioingeniørfag.

Studiet er svært praktisk rettet og du kommer raskt i direkte kontakt med yrket du har valgt. Dette gjør at du kan velge om du vil gå rett ut i en spennende og sikker jobb etter bachelorstudiet – eller om du vil gå videre med en master innenfor eksempel biomedisin ved OsloMet.

Se programplan på student.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!