Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Bachelor
Oslo
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Arkivvitenskap

Personvern, digitalisering, virksomhetsarkitektur og forvaltning av kulturarven er noe av det du lærer på en bachelor i arkivvitenskap. I dagens digitale informasjonssamfunn trenger vi pålitelig informasjon og behovet for arkivvitenskapelig kompetanse vokser.

Som moderne arkivar har du et yrke for fremtiden. Det digitale samfunnet vårt har enorme mengder data og informasjon som skal forvaltes og arkiveres – både for bruk i dag og for fremtiden.

Du vil få god datakunnskap og lære administrative systemer. Arkiv betyr ikke bare papir. Studiet har vekt på digitale arkiv og gir deg teoretisk, metodisk og teknisk innsikt i hvorfor og hvordan arkiver blir skapt, organisert, bevart og brukt i private og offentlige organisasjoner.

Du vil få kunnskap om hva arkivene betyr for enkeltmennesker, organisasjoner, virksomheter og samfunnet. Du vil også lære om regelverket for offentlighet og innsyn.

En veldig viktig rolle du vil ha som arkivar, er å arkivere dokumentasjonen av samfunnet og bevaring av kulturarven.

Du lærer hvordan dokumentasjon i virksomheter og organisasjoner kan planlegges og administreres på en forsvarlig og effektiv måte. Studiet gir deg også tekniske ferdigheter i digital arkivdanning og elektroniske arkivsystemer.

Fordi dokumentasjon i dag skapes i mange ulike systemer og formater, er det stort behov for teoretiske og metodologiske kunnskaper i dagens samfunn.

Se programplan på student.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!