Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Bachelor
Oslo
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Barnevern

Dette studiet er for deg som har et stort engasjement og ønsker å jobbe med barn, unge og deres familier som lever i utsatte livssituasjoner. Du vil lære hvordan man bidrar i situasjoner der barn er utsatt for omsorgssvikt, vold og sosial utestenging, og hjelper barn til å leve trygge liv.

Gjennom bachelorstudiet i barnevern vil du lære hvordan man gir støtte og hjelp til barn og unge i sårbare livssituasjoner. Du vil lære hvordan man forstår deres utvikling, utfordringer og behov.

Samarbeid med familier og nærmiljø er viktig for å forbedre og sikre gode levevilkår, og du vil lære hvordan man løser konflikter og samarbeider slik at barn og deres familier skal få det best mulig. Du vil lære metoder for å på best mulig måte kunne jobbe med sårbare barn og unge.

Dette studiet kvalifiserer deg til profesjonstittelen barnevernspedagog.

Universitetet samarbeider tett med arbeidslivet om både undervisning og forskning. OsloMets storbyprofil berører temaer som etnisk tilhørighet, endrede familie- og bomønstre, rus- og voldsproblematikk og marginaliserte ungdomskulturer.

Bachelor i barnevern er et yrkesrettet studium med praksis, enten i Norge eller i utlandet. Utdanningen gir et godt grunnlag for utøving av yrket, og kvalifiserer til arbeid i ulike felt der man møter barn og unge som lever i utsatte livssituasjoner. Studiet har tett kontakt med praksisfeltene og de fleste kontaktlærerne ved studiet har lang erfaring med barn og unge fra ulike barnevernsrelaterte kontekster.

Som en del av studiet kan du gjennom prosjektet Nattergalen (student.oslomet.no) være mentor for barn med minoritetsbakgrunn, og følge dem gjennom et skoleår.

Se programplan på student.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!