Vis studentum.no som: Mobil

Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Bachelor
Oslo
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet

Vil du være med å påvirke hvordan samfunnet vårt skal se ut i fremtiden? Dette studiet gir deg viktig kompetanse for en jobb i administrasjon og ledelse. Du vil blant annet lære om økonomiens sterke plass i styring og ledelse, og hvordan politiske prosesser former samfunnet.

Bachelor i administrasjon og ledelse er et studium med fokus på ferdigheter som du trenger i arbeidslivet, på teorier som beskriver og forklarer samfunnet slik forskningen viser. Du lærer å analysere viktige samfunnsspørsmål, reflektere kritisk og finne løsninger på problemstillinger som er relevante i et yrkesliv i stadig endring.

I første studieår lærer du hvordan man går fram for å finne relevante rettsregler og hvordan man bruker disse i offentlig forvaltning. I tillegg lærer du om rettsregler som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Du får en innføring i privat og offentlig regnskap, og i offentlig politikk og administrasjon. I løpet av dette året skal du tilegne deg innsikt i ledelse og organisasjoner, og utvikle ferdigheter innen kommunikasjon.

I andre studieår lærer du mer om lovverket som gjelder organisering av stat og kommuner, om økonomi og hvordan samfunnet styres. Du lærer også hva forskning og metode innebærer, og hvorfor det er viktig å være kritisk til kilder.

I tredje studieår får du mulighet til å velge blant ulike valgfag, og året avsluttes med fokus på strategisk utvikling og ledelse av organisasjoner. I tillegg skal du skrive bacheloroppgave om et tema du velger selv.

Se programplan på student.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!