Sammendrag
Bachelor
Oslo
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Norsk tegnspråk

Er du interessert i språk? Vil du ha en jobb der ferdigheter i norsk tegnspråk står sentralt? Kunne du tenke deg å bli tegnspråktolk eller lærer i tegnspråk for voksne? Da har vi utdanningen for deg.

Denne utdanningen er yrkesrettet og praksisnær. Du velger mellom studieretning Tegnspråktolk og studieretning Tegnspråkdidaktikk. Du lærer praktiske ferdigheter, kombinert med teoretisk kunnskap om språk og kommunikasjon. Gjennom studiet får du kunnskapen du trenger til å se språk og kommunikasjon i et større perspektiv. Du vil få verktøy for refleksjon rundt arbeidet som tegnspråktolk eller i undervisning av voksne som skal lære tegnspråk.

Det første året vil du lære om tegnspråk og tegnspråklige, om språkbruk og kommunikasjon som aktivitet. Du vil også utvikle dine egne ferdigheter i norsk tegnspråk.

I andre og tredje studieår følger du enten studieretningen Tegnspråktolking eller Tegnspråkdidaktikk. Det er felles emner i språkvitenskap, kommunikasjonsteori, profesjonsetikk og vitenskapsteori for begge studieretningene.

Studieretning tegnspråktolk

I andre og tredje studieår lærer du å:  

  • tolke mellom norsk talespråk og norsk tegnspråk (begge veier)
  • tolke, ledsage og beskrive for mennesker med kombinert syns- og hørselshemming
  • skrivetolke på tastatur 
  • tolke til tegn som støtte for munnavlesning 

Studieretning tegnspråkdidaktikk 

I andre og tredje studieår vil du:

  • få større innsikt i tegnspråklingvistikk
  • lære om språktilegnelse for voksne
  • utvikle deg selv som språklærer og veileder for voksne som skal lære seg norsk tegnspråk

Du vil oppleve å ha undervisning både i klasserom og gjennom digitale språkverktøy. Du får oppgaver og arbeidskrav som skal leveres som video- og/eller lydopptak.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!