Jødedom og jødisk historie

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
4 semester
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Jødedom og jødisk historie

Emnet gir en innføring i jødedommen og jødisk historie med vekt på hellige skrifter og teksttolkning, jødisk historie og jødisk liv i Norge, antisemittisme, sionisme og staten Israel samt didaktikk.

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • kunnskaper om jødedommen og jødisk historie med vekt på hellige tekster og tolkningstradisjoner, jødisk historie og jødisk liv i Norge, antisemittisme i Norge, sionisme og staten Israel
  • kunnskaper om grunnskolens og den videregående skoles undervisning i jødedommen og jødisk historie
Ferdigheter

Studenten kan

  • gjøre rede for og diskutere utvalgte tekster fra Tanakh, Talmud og Midrash
  • utvikle enkle undervisningsopplegg og lede læringsprosesser om jødedom, jødisk historie og antisemittisme
Generell kompetanse

Studenten har

  • elementær kjennskap til religionsvitenskapelig og historievitenskaplig tenkemåte
  • erfaring med ulike tilnærminger til hellige tekster
  • kjennskap til den jødiske minoritetens situasjon i Norge

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!