Vis studentum.no som: Mobil

Drama- og teaterkommunikasjon (praktisk-pedagogisk utdanning) - videreutdanning

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Årsstudium
Oslo
2 semestre
Heltid/deltid
Ja

Om utdanningen

Målet for studiet er å utdanne lærere som kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring for elever med ulike forutsetninger. Studiet tilbys både på heltid og deltid.

Studiet kan tas både som heltids- og deltidsstudium. Studiet er svært intensivt og arbeidskrevende. Undervisning og praksisopplæring er fordelt over hele studieperioden. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Arbeidsmåtene varierer mellom forelesninger, individuelt studium, gruppearbeid, prosjektarbeid, feltarbeid, ekskursjoner, teaterforestillinger, drama, film, video, mv.

Praksisopplæring

Nærhet til læreryrket er viktig og praksisopplæringen har derfor en sentral plass i studiet. Det er til sammen 12 ukers praksisopplæring. Praksisopplæringen foregår primært i grunnskole, videregående skole og folkehøgskole med veiledning av utdanningens øvingslærere.

Undervisningen til faglærere i drama- og teaterkommunikasjon spenner fra grunnlagstrening/arbeid med eget uttrykk, til enkle improvisasjoner og større teaterproduksjoner. Elevene skal lære å beherske de forskjellige uttrykksformene i drama- og teaterfaget, som for eksempel figurspill, maskespill, mime, dans/bevegelse, teatersport og fortellerkunst.

Gjennom dette arbeidet utvikles elevenes skaperevner og estetiske sans. Faglæreren skal også bidra til å utvikle elevenes dramaturgiske kunnskaper og ferdigheter. Disse danner basis for å forstå og kunne skape teaterkunst. Det teaterfaglige fundamentet forsterkes gjennom møter med teaterkulturen og med kunnskap om teaterhistoriske epoker og deres dramatikk.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav til PPU med fagdidaktikk i drama- og teaterkommunikasjon er treårig drama- og/eller teaterfaglig utdanning fra universitet/høgskole. To av de tre årene må bygge på hverandre.

Motivasjonstekst

Søkere skal sende inn en tekst (maks to A4 sider inkludert relevant fotodokumentasjon/ lenke til nettside) hvor de svarer på følgende spørsmål:

 • Hva er din bakgrunn?
 • Hva er din praktisk-estetiske erfaring og kompetanse?
 • Hva er din motivasjon for å søke dette studiet?
 • Hvordan og hvor planlegger du å benytte din kompetanse etter endt utdanning?

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!