Begynneropplæring 1, 1-7 (Kompetanse for kvalitet)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Begynneropplæring 1, 1-7 (Kompetanse for kvalitet)

Videre- og etterutdanning for lærere som ønsker forskningsbasert kunnskap og erfaring med begynneropplæring og tidlig innsats, særlig knyttet til lese- skrive og matematikkopplæring. Det legges vekt på flerfaglige tilnærminger og forståelse for barns utvikling og læring i en flerkulturell skole. Videre- og etterutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Studiet tilbys som to emner à 15 Studiepoeng. Overordnete mål for begge emnene er å gi ny forskningsbasert kunnskap og erfaring med begynneropplæring og tidlig innsats særlig knyttet til lese, skrive og matematikkopplæring i flerkulturelle og flerspråklige klasserom. I begge emner er arbeidskrav knyttet til faglig refleksjon, praksiserfaringer og kunnskapsdeling på egen skole.

I emne 1 er følgende temaer sentrale: Overgang barnehage skole, teorier om barns utvikling og læring og foreldrenes betydning i begynneropplæringen. Videre vil det vektlegges kunnskap om barns språkutvikling; metoder og prinsipper i lese- og skriveopplæring; bruk av skjønnlitteratur og andre tekster i begynneropplæringen; dybdekunnskap om matematikken elevene arbeider med i begynneropplæringen; kunnskap om interaksjonsmønster, kommunikasjon og språkets rolle for læring; bruk av arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, resonnering og argumentasjon.

Emne 2 inneholder blant annet disse temaene: Bruk av ulike læremidler, både digitale og andre, muligheter og begrensninger ved slike læremidler; lekens betydning for elever i småskolen; tilrettelegging for tidlig innsats og tilpasning av opplæringen til elevens ulike behov; tiltak både for å avdekke og forebygge lese- skrive og matematikkvansker, tverrfaglig undervisning og organisering av læringsaktiviteter knyttet til grunnleggende ferdigheter og estetiske arbeidsmåter.

Studieside for Begynneropplæring (Kompetanse for kvalitet)

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!