Videre- og etterutdanning

Nork 1 trinn 1-7 - kompetanse for kvalitet

Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Nork 1 trinn 1-7 - kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi; Kompetanse for kvalitet (KFK).

Målgruppe

Lærere på barnetrinnet som har mindre enn 30 studiepoeng i norsk.

Dette lærer du hos oss:

Norsk 1, 1-7 er en videreutdanning der du får faglig og fagdidaktisk kunnskap og ferdigheter innenfor sentrale områder for en norsklærer.

Her er noen eksempler på emner: 

Begynneropplæringen i lesing- og skriving og norsk som andrespråk. 

Den videre lese- og skriveopplæringen på mellomtrinnet. 

Barne- og ungdomslitteratur.

Multimodal tekstkunnskap. 

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights