Videre- og etterutdanning

Naturfag 1 trinn 1-7 - kompetanse for kvalitet

Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Naturfag 1 trinn 1-7 - kompetanse for kvalitet

Hvem passer utdanningen for

Dette studiet er for deg som vil undervise i naturfag i grunnskolens 1.-7. trinn, men som har lite eller ingen formell utdanning i faget.

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Tilbudet er for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler. 

Dette lærer du hos oss

Naturfag 1 skal gi studenten faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise i naturfag på grunnskolens 1.-7. trinn. Studiet er forankret i læreplan for grunnskolen (Kunnskapsløftet 2020). 

Studiet vil gi studenten kunnskaper og ferdigheter til å tilrettelegge undervisning i naturfag som fremmer elevenes begrepslæring, stimulerer nysgjerrighet, observasjonsevne, undring og refleksjon, og utvikler deres forståelse for naturfaglige sammenhenger. Utdanningen vil dermed styrke studentens evne til å framstille naturfaget som helhetlig og med betydning for samfunnet, naturen og den enkelte elev.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights