Norsk 1 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Norsk 1 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Videre- og etterutdanning som gir kompetanse i å møte norskfaglige utfordringer i et flerkulturelt og multimedialt samfunn. Studiet er for lærere med mindre enn 30 studiepoeng i norsk. Videre- og etterutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

Studiet består av to emner à 15 studiepoeng. Grunnleggende skrive- og leseopplæring, språket som system og språket i bruk er hovedområder for studiet i emne 1, mens videreutvikling av lese- og skriveferdigheter, litteratur og litterær danning er hovedområder i emne 2.

Flerspråklighet og andrespråkslæring, samt et interkulturelt perspektiv, er gjennomgående temaer. Undervisningen i de to emnene henger sammen, og innholdet i emne 2 bygger videre på det som er lært i emne 1.

Arbeidet med norskfaget skal sikre et vekselspill mellom praksiserfaring, teoretisk kunnskap og didaktisk refleksjon. Studentene vil anvende ulike arbeidsmåter som passer fra første til og med sjuende trinn, og skal få kjennskap til hvordan praktisk-estetiske arbeidsmåter kan brukes i faget. Studiet skal gi studentene anledning til å utvikle et faglig og didaktisk grunnlag for tilpasset norskopplæring i grunnskolen.

Mål for studiet er å gjøre lærere i stand til å møte norskfaglige utfordringer i et flerkulturelt og multimedialt samfunn. Tilpasset opplæring, vurdering og didaktisk bruk av digitale verktøy er en integrert del av studiet.

Studieside for Norsk 1 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!